Nuvarande klubbhus invigdes den 16 Sep 1908 och kom att användas till lanthushållsskola. Byggherren till Bjertorps slott, Konsul Knut Henrik Littorin tillägnade denna byggnad åt sin moder Bernadine Littorine. Den 13 April 1991 återinvigdes denna byggnad som klubbhus för Vara-Bjertorp GK.

Klubbhuset är byggt i tre våningar. Övervåningen består av dam och herr omklädningsrum med angränsande sällskapsrum. Entré plan inhyser golfklubbens restaurang, kansli, shop och konferensrum. 

Runt klubbhuset finns två byggnader och den ena är ”vagnboden” som medlemmar har tillgång till för att hyra plats för sin golfutrustning. Den andra byggnaden som är mindre till storlek inhyser tävlingskansliet.

I klubbhusets foajé finns en hjärtstartare.