Klubbens histora

Idén om att bygga en golfbana runt Bjertorp Slott kom på 1980-talet. Våren 1985 hölls ett möte där fritidsaktiviteter kring slottet diskuterades. Där besluts det att banarkitekten Jan Sederholm skulle få uppdraget att rita en golfbana. Detta var alltså innan det fanns en golfklubb.

Den 23 september 1986 är ett viktigt datum i golfklubbens historia. Vara kommun hade då bjudit in till ett informationsmöte om golfbanan. En arbetsgruppbildades bestående av Kent Lindström, Gunnar Abrahamsson, Lars Andersson, Camilla Bender, Sven Engberg, Christer Johansson, Anders Wersén och Arnold Wilhemsson. 

Den 1 april 1987 bildades Vara-Bjertorp GK. Till klubbens förste ordförande valdes Gunnar Abrahamsson och i övrigt bestod styrelsen av tidigare arbetsgrupp kompletterad med Roland Green, Bengt Hedenström, suppleanterna Maria Broberg och Gösta Ehn.
Den nyvalda styrelsens första uppgift blev att skapa ett medlemsunderlag för att få ekonomi att bygga en 18-håls bana.
De första åren präglades av intensivt arbete med ekonomi och banbyggande.

Redan den 21 juli 1987 kunde klubben inviga sitt första övningsfält mellan klubbhuset och banvallen.
Den 25 maj 1988 togs det första spadtaget för 18-hålsbanan.

1988 engagerades också en tränare som kunde ge golfklektioner till både erfarna spelare som nya golfare. Tränarens namn var Inge Klarquist och han kom att bli klubbens tränare under många år. Han och hans fru Anita fungerade som klubbens värdpar under många år då de drev shop och träningsverksamhet.

För att kunna erbjuda medlemmarna möjlighet att träna och spela golf anlades en korthålsbana. (den finns kvar än i dag men sträckningen har gjort som). Den stod klar även de 1988 och invigningsspelare var bl.a. revymakaren och golfentusiasten Hagge Geigert och bankommitténs ordförande Lars Andersson.
Under året togs också det första spadtaget för byggandet av 18-hålsbanan, närmare bestämt den 25 maj. Nu anställdes också fler personer för det praktiska arbetet, bl.a. Sture Bengtsson som blev klubbens förste greenkeeper.

Golfbanan stod klar 1990 och den 12 aug 13.00 hölls en minnesvärd invigning med en match där Alice Babs och Inge Klarquist spelade mot SGF:s ordförande Lars Molander och landslagsspelaren Liv Wollin. Kommunalrådet Lars Larsson klippte det blågula bandet och där med var banan invigd. Men redan den 16 juni kunde klubbens medlemmar börja spela banan. Det första slaget slogs naturligtvis av bankommitténs ordförande Lars Andersson. Övriga i bollen var Eva Johansson, Richard Bender och Johan Gezelius.
På kvällen den 11 aug var det stor fest på Bjertorp Slott. Det var så många som var på plats att alla inte fick plats i musiksalen (slottets största sal). 

Under 1990-talet pågick en succesiv utveckling av banan, bl.a. med bevattningsanläggning. Klubben valde att gå långsamt fram för att inte äventyra klubbens ekonomi. 
Allt sedan golfklubben kom till arrenderade klubben banan och klubbhuset. 1997 blev ett avgörande år för klubben. Klubbens dåvarande ordförande Bengt Hedenström kunde efter förhandlingar med SJ köpa marken och tillhörande fastigheter till ett mycket förmånligt pris.

Klubben har hela tiden haft ett nära samarbete med Bjertorp Slott. Detta har bl.a. lett till att det under många sommrar arrangerades golfskolor. Ett populärt arrangemang som har dragit till sig inte minst många norrmän.

Banpersonalen fick under många år arbeta med sina maskiner i ett trångt och otidsenliga lokaler. Därför var det ett stort framsteg när vi 2003 kunde inviga en ny maskinhall, belägen mitt på banan utefter den gamla banvallen som går genom banan.

2016 togs ett annat stort steg i klubbens historia, då bildades ett driftbolag, Vara-Bjertorp Golf AB.

Klubben sträva ständigt efter utveckling så vi kan möta våra medlemmar och gäster förväntningar.
Nu arbetas det med det vi kallas projekt 2022, där vi har fått ett bidrag från Vara Kommun på en miljon kronor och som vi sedan ska skjuta till lika mycket. I detta projekt ligger nytt bevattningssystem med pumpar och styrsystem, dränering, stensättning av dammarna kring hål 10 och 18 och återplantering av träd.

Styrelsen arbetar även med ytterligare ett projekt som kallas Golf 4 you. Där ses bland annat området runt klubbhuset över, rangen, ställplatser för husbil/husvagnar, parkeringen mm och målsättningen är att vi ska genomföra dessa under en tid framöver.

Om dessa två projekt kan du läsa mer under sidorna Styrelsen – projekt.