Klubbens histora

Vara-Bjertorp Golfklubb bildades den 1 april 1987. Till klubbens förste ordförande valdes Gunnar Abrahamsson. Den nyvalda styrelsens första uppgift blev att skapa ett medlemsunderlag för att få ekonomi att bygga en 18-håls bana.

De första åren präglades av intensivt arbete med ekonomin och banbyggande. 1988 engagerades en tränare som kunde ge golfklektioner till både erfarna spelare som nya golfare. Tränarens namn var Inge Klarquist och han och han kom att bli klubbens Professional under många år. Han och hans fru Anita fungerade som kubbens värdpar under många år då de drev shop och träningsverksamhet.

För att kunna erbjuda medlemmarna möjlighet att träna och spela golf anlades en korthålsbana. (den finns kar än i dag men sträckningen har gjort som). Den stod klar 1988 och invigningsspelare var bl.a. revymakaren och golfentusiasten Hagge Geigert och bankommitténs ordförande Lars Andersson.
Under året togs också det första spadtaget spadtaget för byggandet av 18-hålsbanan. Nu anställdes också fler personer för det praktiska arbetet, bl.a. Sture Bengtsson som blev klubbens förste greenkeeper. Golfbanan stod klar 1990 och den 12 aug hölls en minnesvärd invigning med en match där Alice Babs och Inge Klarquist spelade mot SGF:s ordförande Lars Molander och landslagsspelaren Liv Wollin.

Under 1990-talet pågick en succesiv utveckling av banan, bl.a. med bevattningsanläggning. Man valde att gå långsamt fram för att inte äventyra klubbens ekonomi. 
Allt sedan golfklubben kom till arrenderade klubben banan och klubbhuset. 1997 blev ett avgörande år för klubben. Vår dåvarande ordförande Bengt Hedenström kunde efter förhandlingar med SJ köpa marken och tillhörande fastigheter till ett mycket förmånligt pris.

Klubben har hela tiden haft ett nära samarbete med Bjertorp Slott. Detta har bl.a. lett till att det under många sommrar arrangerades golfskolor. Ett populärt arrangemang som har dragit till sig inte minst många norrmän.

Banpersonalen fick under många år arbeta med sina maskiner i ett trångt och otidsenliga lokaler. Därför var det ett stort framsteg när vi 2003 kunde inviga en ny maskinhall, belägen mitt på banan utefter den gamla banvallen som går genom banan.

2016 togs ett annat stort steg i klubbens historia, då bildades ett driftbolag, Vara-Bjertorp Golf AB.

Klubben sträva ständigt efter utveckling så vi kan möta våra medlemmar och gäster förväntningar.
Nu arbetas det med det vi kallas projekt 2022, där vi har fått ett bidrag från Vara Kommun på en miljon kronor och som vi sedan ska skjuta till lika mycket. I detta projekt ligger nytt bevattningssystem med pumpar och styrsystem, dränering, stensättning av dammarna kring hål 10 och 18 och återplantering av träd.

Styrelsen arbetar även med ytterligare ett projekt som kallas Golf 4 you. Där ses bland annat området runt klubbhuset över, rangen, ställplatser för husbil/husvagnar, parkeringen mm och målsättningen är att vi ska genomföra dessa under en tid framöver.