Här kommer OG kommittén lägga upp information om årets aktiviteter löpande.

I kommittén ingår:
Göran Svensson, Sammankallande
Tel: 0767-907500
Mejl: goran.svensson@planum.se

Hans Truvé
Lars-Åke Svantesson
Monica Rosberg
Ulla Andersson
Sören Magnusson

Protokoll från kommitténs möten

Styrelsemöte OG- kommitté 240110

Speldagar OG Vara-Bjertorp 

Vi startar upp säsongen med ett upptaktsmöte med information den 15 april 9.00 – 10.00. Efter det träningsvarv för den som vill.

22 april                      OG-golfens första omgång.
29 april
6 maj
13 maj                       Startavgift minst 50 kr, allt går till Cancerfonden.
20 maj
27 maj                      Alla från röd tee.
3 juni
10 juni
18 juni                      OBS Tisdag
24 juni                       Irish greensome Våravslutning  
29 juli
5 augusti
12 august
19 augusti
26 augusti                Alla från röd tee.
2 september
9 september
16 september
23 september
30 september         Höstavslutning Norsk poängbogey 9 hål shotgunstart, mat och årsmöte.

 

OG Skaraborg 2024

 

Målsättning
Bereda dem som fyllt eller under året fyller 64 år samt de som är äldre, tillfälle till kamratlig och social tävlingsform. Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt. Bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg.

 

Omfattning
En individuell tävling i två klasser samt en lagtävling mellan klubbarna.

 

Den individuella tävlingen
A-klass spelare med hcp 0 – 17,9 , B-klass 18,0 – 54,0, båda grupperna spelar slaggolf.

Klassindelningen avgörs vid spelarens första start och man spelar i samma klass oberoende hcp-justering under året.
Spelare har rätt att själv välja från vilket tee han vill spela vid varje tävling.
Varje spelare måste se till att det står rätt klass och rätt tee på sitt scorekort innan tävlingen.  Poäng som utdelas  i varje klass är 1 till 25 med fördelningen att segraren erhåller 25 poäng, tvåan 22 och trean 20 osv tills 1 poäng

 

Lagtävlingen
De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att få deltaga i lagtävlingen skall klubb ha minst fem deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen (alltså resultat oavsett klass). Bästa placering ger 12 poäng, 2:an får 11 poäng, 3:an 10 poäng, 4:an 9 poäng o.s.v. ner till 1 poäng.

 

Tider
Tävlingsinbjudan utsändes till klubbarna senast två veckor före speldag. Anmälan skall ske via Min Golf eller direkt till arrangerande klubb senast kl. 16.00 måndag aktuell vecka innan tävling. Startlistor aviseras senast kl. 16.00 tisdagen aktuell vecka innan tävling. Arrangerande klubb lottar tävlingen så att spelare från samma klubb går i bollarna efter varandra och hänsyn skall tas till önskemål om tidig eller sen start.. Vid löpande start får första start ske tidigast kl. 08.00, då för klubbar i närområdet i första hand.

 

Resultat
Resultaten hämtas från GIT via mingolf.se

 

Startavgift
Greenfee kr 200:- och startavgift 50:- skall gälla på alla klubbar.
SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller INTE som greenfee. Hundar får ej medföras.

För att deltaga på sista tävlingens gratislunch krävs att spelaren deltagit i minst 4 st. tävlingar.

 

Anmälan
Anmälan till tävling skall göras via MinGolf.se. Arrangerande klubb bestämmer hur startavgift och tävlingsgreenfee skall betalas.

Arrangerande klubb år 2024 är Töreboda GK
E-post till golfklubben: info@torebodagk.com. Telefon 0506-12305

Tävlingsledare
Det åligger tävlingsledaren att följa SGF:s tävlingshandbok. Vid otjänlig väderlek kan tävlingen avbrytas. Kan inte tävlingen återupptas inom rimlig tid skall tävlingen strykas. Ingen återbetalning av greenfee och startavgifter. Efter näst sista tävlingen avslutas poängberäkningen. Avslutningsdagen räknas som separat tävling med egna priser.

 

Priser
Samtliga priser utdelas vid sista tävlingsdagen. Klassegrarna i var och en av de 11 deltävlingarna erhåller en summa pengar beroende på hur många starter det varit under året. Priser till de 10 bästa i varje klass i den för spelåret sammanlagda poängtävlingen fördelas enligt index och procenttabell.

Avslutningsdagens tävling fördelas startavgiften till priser i A och B klass

 

Tävlingsprogrammet, uppdaterad 2024-03-10

Datum

Dag

Golfklubb

25 april

Torsdag

Brevikens GK 

 2 maj

Mariestad GK

16 maj

Lidköpings GK 

30 maj

Hökensås GK

13 juni

Lundsbrunn GK 

27 juni

Vara-Bjertorp GK

  8 augusti

Falköpings GK

15 augusti

Läckö GK  

22 augusti

Billingens GK 

  5 september

Skövde Gk

19 september

Ekarnas GK

 3 oktober

TörebodaGK avslutning

 

 

 

 

 

 

OLD LADIES

Damer som fyllt, eller under året fyller 60 år.
Beredas tillfälle till social och kamratlig samvaro samt ge möjlighet att spela på andra banor.
Spelform: Slaggolf. HCP A-klass  -26,9, B-klass 27,0 – 54,
Klasstillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året. Spelare skall ha minst tre handicapregistrerade runder de senaste 12 månaderna.

Av de elva ronder som ingår i tävlingen, räknas endast de åtta bästa vid den slutliga sammanräkningen. Den tolvte ronden på Lidköpings GK spelas som en extra tävling. Därefter sker prisutdelning för årets OL med gemensam lunch. (lunchen har inga subventioner).

Damer som under året fyller 70 år eller äldre kan välja att spela från orange tee (eller motsvarande).
Alla damer i OL-klubbarna är välkomna att spela, även om du bara deltager vid
enstaka tillfällen

Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2:a plats 16 poäng, 3:e 14 poäng osv. Placering på plats 16 och övriga deltagare får 1 poäng. Vinnaren i respektive klass får 1 greenfeebiljett.

Resultat: Lidköpings GK ansvarar för sammanställning av det ackumulerade resultatet och arrangerar avslutningstävlingen.

Startavgifter: Greenfee 200 kr. och startavgift 50 kr. gäller alla klubbar. Frikort och lokala avtal gäller inte, ej heller greenfeebiljetter. Betalning skall göras i samband med anmälan i GIT, där så är möjligt. Se anvisningar för tävlingen på respektive klubb..

Anmälan till OL-golfen via mingolf.se. senast kl. 12.00 måndagen i tävlingsveckan.
Startlista publiceras tisdag kl. 16.00  i tävlingsveckan.
Första start kl. 09.00. Avslutningstävlingen shotgun start kl. 09.30
Om du skall ha golfbil under tävlingsronden bokar du detta via kansliet.