tävlingsvillkor för vara-bjertorp gk

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgift finns angivna på tävlingsinbjudan (Min Golf). Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Anmälan till tävling
Anmälningstiden går ut 12.00 fredagen före tävlingsdagen. Anmälan görs via Min Golf. Vid överanmälan gäller anmälningsordning om inget annat angivits. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning se Spel- och tävlingshandboken.

Startavgifter
100 kr/pers senior

Särskilda tävlingsbestämmelser
Tee i handicaptävlingar
Vid tävling som spelas från ordinarie klubbtee gäller att herrar som under året fyller 75 år eller mer kan välja röd tee eller motsvarande såvida inget annat angetts av tävlingsledningen för respektive tävling.