Vara-Bjertorp Golfklubb bildades 1 april 1987 och vår bana invigdes med 18 hål 12 augusti 1990.

I vårt klubbhus hittar du vårt kansli men också vår shop som klubben driver i egen regi.
Omklädningsrum finns på övervåningen och toaletter finns i källaren.
Du hittar också restaurangen som i år drivs av Berth Hägerström som också driver Sockerfabriken i Lidköping.

På vår range kan du köpa bollar antingen med betalkort direkt i bollmaskinen eller genom att köpa polletter i vår shop.

Vi har en korthålsbanan med 6 hål och ett övningsområde i anslutning till den.

Vid klubbhuset finns en puttinggreen.

Behöver du hyra golfbil eller hyra en golfvagn gör det det via kansliet.

Vara-Bjertorp Golfklubb
Fyrunga Bjertorp 10
Tel: 0512-20261
Mejl: info@vara-bjertorpgk.se