KOmmittéer

Aktivitetskommittén

Anders Hedeen, sammankallande
Tel: 0730-499955
Mejl: anders@hedeen.se

Marianne Blank
Ulf ”Kingen” Larsson

Bankommittén

Andreas Wernersson, sammankallande
Tel: 0762-098377
Mejl: greenkeeper@vara-bjertorpgk.se

Dan-Sverker Ohlsson
Ingrid ”Zigge” Junggren
Martin Steen
Mats Nilsson
Peter Thimgren 

Damkommittén

Christina Johansson, sammankallande
Tel: 0709-820267
Mejl: christina_helas@hotmail.se

Barbro Aldén
Maritha Carlsson
Monica Rosberg
Linn Eriksson
Marielle Stensson

Handigolfsektion

Per-Olof Jakobsson, sammankallande 
Tel: 0705-592455

Hanna Thorsén

Juniorkommittén

Anders Hedeen, sammankallande
Tel: 0730-499955
Mejl: anders@hedeen.se

Ingrid ”ZIgge” Junggren

MAK

Monica Kullander, sammankallande
Tel: 0705-425155
Mejl: monicakullander@gmail.com

Lennart Persson
Linda Rydén
Nils Johansson
Stefan Johansson
Victoria Johansson
Alf Larsson
Mariah Lundell

OG

Göran Svensson, sammankallande
Tel: 0767-907500
Mejl: goran.svensson@planum.se

Hans Truvé
Lars-Åke Svantesson
Monica Rosberg
Ulla Andersson
Sören Magnusson

Rangekommittén

Karl-Olof Johansson, sammankallande
Tel: 0709-144207
Mejl: kallemal@telia.com

Anders Wersén
Andreas Jeraeus
Göran Marcusson
Jörgen Olofsson
Mikael Helgesson
Per Johansson
Tomas Björk

Tävlingskommittén

Bengt Hedenström, sammankallande
Tel: 0702-867260
Mejl: hedenstromlarsson@telia.com

Niclas Wejshag
Niklas Augustsson
Ulf ”Kingen” Larsson
Elisabet Ekblom
William Skarin

Valberedningen

Dan-Sverker Ohlsson Sammankallande 0708-715726
William Skarin
Marie Pehrsson
Per-Uno Haag