Här presenteras de två nya projekt som styrelsen jobbar med för tillfället. Dessa har arbetsnamnen Projekt 2022 och Golf 4 You. Detta är två stora projekt som sträcker sig över en längre tid framöver. Vi kommer att hålla dig uppdaterad allt eftersom det händer nya saker under respektive projekt. Du följer utvecklingen på separata sidor som heter Uppdatering Projekt 2022 och Uppdatering Golf 4 You. Där vi uppdaterar och informerar hur arbetet går i de olika projekten. Du hittar dessa två sidor om du går in via Klubben,  Styrelsen sedan Projekt, där har du dessa två sidor.

Projekt 2022
Till detta projekt söktes det ett bidrag hos Vara kommun på 2 miljoner kronor. Vår ansökan gick igenom vilket vi är väldigt glada över och vi fick 1 miljon av Vara kommun, den andra miljonen får klubben skjuta till.

I detta projekt ligger Bevattning, Dränering, Stensättning, (Meningen är att vi ska fortsätta stensättningen som är på hål 18 hela vägen förbi hål 9 och längst med hål 10. Fler hål kan komma att bli aktuella också) Även nyplantering av träd finns med i detta projekt.

Projektet har inletts och prio 1 är vår bevattning. Nytt bevattningssystem är beställt och nya pumpar. Arbetet kommer att startas upp under hösten om allt går som det ska.

Som prio 2 ligger stensättningen, då det finns en risk att dammkanterna kommer att ge vika. Sen kommer det även bli väldigt snyggt.

Golf 4 You
Det andra projektet heter Golf 4 You. Här är arbetet i full gång med att söka bidrag till att finansiera dessa projekt. Så inget av projekteten är uppstartade.

I Projektet Golf 4 You tittar vi på 6 delar:
Ny Range med belysning
Ny Svingstudio
Totalanpassning Klubbhus
Tillgänglighetsanpassning parkering
Ny ställplats för husvagnar och husbilar
Nytt Tillgänglighetsanpassat omklädningsrum

På bilden kan du se en översiktsbild.

Ny Range med Belysning, den hänger ihop med en ny Svingstudio. Vi vill kunna erbjuda framför allt våra medlemmar men även gäster en större möjlighet att träna och även kunna göra det året om. Att få fler utslagsmattor under tak under säsong gör oss inte så väderberoende och belysningen gör att vi kan nyttja rangen tidigare på våren och längre på hösten när mörkret faller. En Svingstudio skulle innebära att vi kan bedriva träningsverksamhet året om. Kan vi även utrusta den med tex. en Trackman så kan vi utveckla träningen ytterligare.

Totalanpassning Klubbhus, här tittar vi på att göra om vår uteplats och göra den större och mer lätt tillgänglig för alla.
Vi vill även lägga ny marksten på våra gångar. Vi ser även över möjligheten till en ny parkering för våra golfbilar. Det finns även med en parkering för våra golfvagnar när vi tex. går in i klubbhuset.

Tillgänglighetsanpassning parkering, i och med utvecklingen på elbilar ser vi över möjligheten att kunna sätta upp laddstolpar så vi hänger med i den utvecklingen och är med i miljöarbetet. Vi behöver även fler parkeringsplatser då det vid fler och fler tillfällen är så att parkeringen inte räcker till. Som du ser på översiktsbilden kommer de planerade platserna att ligga där vi idag har vår ställplats för husvagnar/husbilar.

Ny ställplats för husvagnar och husbilar. Då vi idag inte har så många platser (och dom ligger kanske inte på den trevligaste platsen) och efterfrågan bara ökar har vi sett över hur vi skulle kunna få till en ställplats på vår mark. Förslaget som ligger är att vi tar hål 2 på korthålsbanan och lägger den där. Korthålsbanan kommer att göras om med ganska enkla medel. Ett nät kommer att sättas upp ut efter rangen och en vall kommer att byggas.
Vi ser en stor fördel med att fler kommer och nyttjar ställplatser, både för greenfee, men det medför även merförsäljning för restaurang, shop och rangen.

Tillgänglighetsanpassat omklädningsrum. Då vårt klubbhus inte är det mest lätt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och våra gäster som står på vår nuvarande ställplats inte kommer åt toaletter mm när klubbhuset är stängt. Finns nu en idé i samband med en ny ställplats att vi bygger ett servicehus som rymmer handikapstoaletter, omklädningsrum, diskmöjligheter osv. Detta ska då ligga bakom green på hål 18 som du kan se på översiktsbilden.

Vi hoppas att du som medlem ser detta som en positiv utveckling och att dessa projekt stärker vår klubb.