I vår juniorkommitté ingår
Anders Hedeen, Sammankallande
Ingrid ”Zigge” Junggren