I vår juniorkommitté ingår
Anders Hedeen, Sammankallande
Ingrid ”Zigge” Junggren
Roger Strömberg

Här finner ni 2022 års junioraktiviteter.