Hanna tackar för sig

Hanna Thorsén har på egen begäran sagt upp sin tjänst på Vara-Bjertorp GK. Hanna har varit verksam inom klubben i många år, dels som klubbchef samt övriga uppgifter.
”Det är tråkigt att vi nu tappar en god medarbetare med erfarenhet inom klubben, som i många år gjort ett mycket bra jobb samtidigt vill vi tacka Hanna för sitt arbete och tillönska henne lycka i sitt nya arbete säger Per-Olof Jakobsson”
Hanna kommer jobba kvar under sin uppsägningstid.
”Eftersom jag får mer ordnad arbetstid samt att min fritid kommer bli lättare att planera vill jag prova denna utmaning, säger Hanna. Jag har trivts otroligt bra med medlemmarna, personal och styrelse varför detta varit ett svårt steg att ta, men ser detta som en möjlighet som jag inte vill missa säger Hanna.”

Styrelsen kommer påbörja arbete med organisation för framtiden omgående och återkommer med mer information i frågan. 

Vid ev. frågor kontakta ordförande Per-Olof Jakobsson

Bjertorp 2024-01-11 Styrelsen för Vara-Bjertorp Golfklubb

Efter många år som anställd på klubben har jag tagit beslutet att avsluta min anställning och gå vidare mot nya utmaningar. Jag har haft väldigt många fina år på klubben och ni har varit många som har bidragit till dessa fina år, både medlemmar, personal och styrelser. Men nu går jag som sagt vidare mot nya utmaningar och det som kansliansvarig på Skövde GK.

Så jag vill rikta ett stort TACK till alla er som jag haft förmånen att komma i kontakt med under alla dessa år på klubben, TACK!
Det har blivit många roliga minnen som jag tar med mig.

 

Ha de gott!
Hanna