Sammanfattning Höstårsmöte

Tisdagen den 28 nov hölls vårt Höstårsmöte på Bjertorp slott. Ett 50-tal medlemmar var anmälda till mötet.

 

Vår ordförande Per-Olof Jakobsson hälsade alla välkomna och
öppnade mötet.

Till mötesordförande valdes Bengt Hedenström och till sekreterare Kerstin Isaksson.

Två justerare och rösträknare valdes också, Ulla Andersson och Ingrid (Zigge) Junggren.

 

När valen var avklarade var det dags för punkten där styrelsen informerar,
– Vad som hänt och påverkat 2023. 
– Vad händer 2024.

Hanna inledde med lite statistik om klubben. Bland annat om hur många medlemmar vi har, antal spelade rundor, antal spelade greenfee ronder mm.
Sedan växlade P-O, Hanna och Andreas med att berätta om vad som bland annat har hänt under 2023:
Läget i Golfsverige.
Våra samarbeten gällande greenfee.
Klubbresan till Skyrup 14-16 april.
Nytt åkfordon till banan.
Robotgräsklipparen den nya Ceoran.
Försöket med Sandpåsar att laga i uppslagen torv.
Nyplanterade träd, ca 160.
Vi har kört jordmassor till hål 16 för att bygga en ny tee.
Två nya toaletter ute på banan.
Upprustning av restaurangen och Bjertorp Slott tar över driften.
Vi hyrde ytterligare tre nya golfbilar.
Vi fick en del extra kostnader i Projekt 2022.
Vi byggde och invigde vår nya ställplats för husvagngar/husbilar.
Kuren ute på rangen är riven för att ge plats åt vår nya studio.
Vi fick bidrag av Allmänna arvsfonden, Sparbanks stiftelsen och RF SISU.
Andreas berättade om hur vi ska få bort vattnet från banan.
Vår nya bevattning fungerar bra.

Vad som kommer under 2024 är bland annat:

Vi investerar i en ny bunkerkratta.
Vi gör en storsatsning på 9 nya robotgräsklippare som ska klippa både ruff och fairway.
Betalning via webben, nu kommer du att betala din medlemsfaktura via Min Golf, vi kommer även att ta betalt för startavgifter via webben.
Ny klubbresa denna gång till Lydinge Resort den 19-21 april.
Styrelsen kommer även 2024 bjuda in till en kommittéträff.
Nybyggnation av servicehus och studio.
Torsdagsklubben, nyhet till 2024.
Bjertorp Slott fortsätter att driva restaurangen.-

Vi måste investera i en ny diskmaskin till restaurangen.
En ny häck av Thuja kommer att planteras ute vid vår nya ställplats.
Styrelsen kommer att se över vårt antal medlemskategorier som idag är 27 till antalet. Tre kommer att försvinna till 2024 och det är: Småbarn steg 2, Fullvärdig 22 – 24 år och Studerande/värnpliktig.

Sen var det dags för den ekonomiska delårsrapporten, budget för det kommande året och fastställandet av årsavgifterna för 2024.
Hanna berättade att våra uppskattade medlemsförmåner kommer att finnas även 2024 för våra fullbetalande medlemmar.
Anna Ehn vår revisor och P-O gick igenom rapporterna och både budgeten och årsavgifterna röstades igenom av medlemmarna som var på plats.

Under övriga frågor var det dags att fylla vår vakanta plats till valberedningen. Då Dan-Sverker Ohlsson (sammankallande) går av vid årsmötet till våren valdes två in nu så valberedningen kommer att bestå av 4 ledamöter fram till årsmötet. Dom föreslagna var Marie Pehrsson och Per-Uno Haag och mötet röstade ja till båda.

Bengt tackade för sig som ordförande för mötet och lämnade över till Per-Olof som avslutade mötet och bjöd in till fika som var uppdukat i foajén på slottet.

 

Har du några frågor ang. Höstårsmötet är du välkommen att kontakta någon ur styrelsen eller vår klubbchef Hanna.