Kallelse Höstårsmöte

Vara-Bjertorp GK kallar till Höstårsmöte tisdag 29 nov 18.30 på Bjertorp Slott.

Alla medlemmar som vill delta på mötet anmäler sig till kansliet SENAST fre 25 nov.
Du anmäler dig antingen via mejl info@vara-bjertorpgk.se eller telefon 0512-20261. Kom ihåg att kansliet inte är bemannat alla dagar om det är då att du vill anmäla dig via telefon.

Efter avslutat möte bjuds det på fika.

Dagordning
1. Mötet öppnas.
2. Frågan om mötet har utlyst på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslistan.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
6. Ekonomisk delårsrapport, budget för kommande året samt fastställande av årsavgifter för 2023.
7. Övriga frågor
– Information om Restaurangen
– Information om Projekt 2022
– Information om Golf 4 You
8. Avslutning.

Välkomna!
Styrelsen Vara-Bjertorp GK