Bansträckning från mån 3 okt

Nu drar vårt grävarbete igång för vår stensättning av dammkanterna. Det kommer under ca 7-10 dagar att påverka vår bansträckning av hål 9, 10 och 18 olika från dag till dag. Här kommer du att kunna läsa hur dessa hål kommer att spelas under denna period. Vi kommer dagligen att uppdatera sidan med information.

Detta är en del i vårt Projekt 2022 som vi fick ett bidrag av Vara Kommun på 1 miljon kronor. För att få bidraget får också Klubben skjuter till ytterligare 1 miljon kronor. 

Uppdatering 20221014
Nu har arbetet avslutats och det som ska göras är klart. Så nu spelas Gul tee på ordinarie plats igen.

Uppdatering 20221011 klockan 9.30
Idag fortsätter arbetet med grävning och stensättning vid hål 10. Så även idag är Gul tee vid Röd tee. Detta gäller tills annat meddelas.

Så var extra vaksamma när du spelar hål 9 och 10.

Uppdatering 20221010 klockan 9.30
Idag måndag spelas banan som vanligt med undantaget att på hål 10 står gul tee på röd tee.

Vi ber er att vara extra vaksamma på hål 9 och 10 då våra banarbetare idag kör sten. Grävningen kommer att fortsätta imorgon.

Vi har idag infört Höstgreenfee. Det innebär på vardagar är den 300 kr. Som tidigare rabatterar vi inte redan reducerad greenfee. 

Uppdatering 20221007 klockan 17.00
Nu spelas hål 18 som ett par 4 igen, alltså som vanligt. Vilket innebär att banan är nu helt hcp-grundande.

Hål 10, där spelas fortfarande gul tee från röd tee.

Då det har blivit en del skador, inte mycket men det kan påverka spelet på något ställen, så kör vi en lokal tillfällig regel att hamnar du i en skada orsakad av grävarbetet på hål 9, 10 och 18 får du betrakta det som MUA.
Vi spelare även med lägesförbättring 1 scorekort, gäller på någon del av spelfältet som klippts till fairway höjd eller lägre.

 

Vi erbjuder under helgen 8-9 okt en lägre greenfee då vi firar att arbetet snart är klart och att det blev så fint. Så nu betalar man endast 300 kr istället för 
500 kr.

Vi rabatterar inte redan reducerad greenfee.

Detta är det som gäller under helgen. Hur banan spelas på måndag, återkommer vi med då. Men som det ser ut nu kommer det att vara likt det vi har i helgen om inget förutsett händer.

Uppdatering 20221006 kl 14.30

Hål 18. Tee är tillbakaflyttat ytterligare några meter men spelas fortfarande som ett par 3.

Hål 9 är stensättningen klar bakom green.

Hål 10 är Gul tee framflyttad till Röd tee.

Vi har fortfarande 50 kr rabatt på ordinarie greenfee. Övrig greenfee reduceras ej.

Denna info gäller tillsvidare.

Uppdatering 20221004, klockan 11.00
Nu har grävaren kommit så långt att vi kan öka längden på hål 18. Blir ett riktigt fint par 3 därifrån.
Vi har fortsatt reducerad ordinarie greenfee med 50 kr. Övrig greenfee reduceras ej.

Banan är också fortsatt handicapgrundande med 17 hål. Det innebär att om du spelar alla 18 hål så får du enbart ange 17 hål i handicapjusteringen. Dvs hål 18 kan spelas men får inte räknas.

Uppdatering 20221004, klockan 9.00
Idag tisdag fortsätter vi att spela hål 18 som ett par 3.
Det innebär att vi reducerar ordinarie greenfee med 50 kr.
Övrig greenfee reduceras ej.
Banan är handicapgrundande med 17 hål. Det innebär att om du spelar alla 18 hål så får du enbart ange 17 hål i handicapjusteringen. Dvs hål 18 kan spelas men får inte räknas.

Beroende på hur fort arbetet fortskrider så kan det bli så att hål 9 kommer att påverkas idag. Men då kommer vi att uppdatera det här.

Uppdatering 20221003
Idag måndag spelas hål 18 som ett kort par 3.
Det innebär att vi reducerar ordinarie greenfee med 50 kr.
Övrig greenfee reduceras ej.

Banan är handicapgrundande med 17 hål. Det innebär att om du spelar alla 18 hål så får du enbart ange 17 hål i handicapjusteringen. Dvs hål 18 kan spelas men får inte räknas.