tävlingsvillkor för vara-bjertorp gk

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgift finns angivna på tävlingsinbjudan (Min Golf). Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Anmälan till tävling
Anmälningstiden går ut 12.00 fredagen före tävlingsdagen. Anmälan görs via Min Golf. Vid överanmälan gäller anmälningsordning om inget annat angivits. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning se Spel- och tävlingshandboken.

Startavgifter
125 kr/pers senior
75 kr/pers junior (upp till 18 år)

Särskilda tävlingsbestämmelser
Tee i handicaptävlingar
Damer spelar från röd tee, men D75 och D12 får välja att spela från orange tee.
Herrar spelar från gul tee, men H75 och H12 får välja att spela från röd tee.

Undantag kan förekomma men då ska det stå i tävlingens tävlingsbestämmelser.