Höstårsmöte

Kallelse till Höstårsmöte

Vara-Bjertorp GK kallar till Höstårsmöte tisdag 28 nov 18.30 på Bjertorp Slott.

Alla som vill delta på mötet anmäler sig till kansliet SENAST fre 24 nov.
Du anmäler dig antingen via mejl info@vara-bjertorpgk.se eller telefon 0512-20261.
Kom ihåg att kansliet inte är bemannat alla dagar om det är så att du vill anmäla dig via telefon.

Efter avslutat möte bjuds det på fika.

Dagordning
1. Mötet öppnas.
2. Frågan om mötet har utlyst på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
6. Styrelsen informerar:
– Vad har hänt och påverkat 2023
– Vad händer 2024
7. Ekonomisk delårsrapport, budget för kommande året samt fastställande av årsavgiften för 2024.
8. Övriga frågor.
9. Avslutning.


Välkomna!
Styrelsen i Vara-Bjertorp GK