Info från banan

Här beskriver Andreas vad vår banpersonal bland annat har arbetat med nu i höst.

Vi har under den senaste tiden grävt fram dräneringar på hål 13 och 17 och spolat rent dem, vi har hittat lite
stopp på några ställen men sen har vi i samband med spolningen valt att gräva upp lågpunkter där vattnet stått och istället grusat hela vägen ner till slangen så vattnet fort ska dräneras undan.
Vi har även kompletterat med dräneringsslang några meter på sina ställen som varit problemområden under säsongen.

Vi har planerat att jobba vidare med samma arbetsmetod även på hål 1,9,10 och 14.

Det är ett tidskrävande arbete men vi hoppas kunna se en förbättring och slippa få ståendes vatten på dem ställena vi arbetat med.

 

/Andreas