Banan är öppen!

Nu har banan varit öppen sedan onsdagen den 31 mars. Banan är öppen med ordinarie tees och greener.

På grund av arbetet med dräneringen på hål 9 och 10 har vi öppet med 16 hål. Det innebär att vi går från hål 8 till hål 11 via banvallen. Detta medför att era ronder INTE är handicapgrundande.
Vi har även en duk på delar av green på hål 17. Duken räknas som MUA.
Detta medför att vi reducerar greenfeen till 295 kr på vardag och 345 kr på helg.

Vi spelar med 1 klubblängds lägesförbättring på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
Lägesförbättring 1 klubblängd gäller i bunker som saknar kratta.
Detta gäller tills vidare.
Våra lokala regler finns uppsatta som vanligt i klubbhuset och på anslagstavlan mot första tee.

Tidsbokning gäller som vanligt. MEN håll utkik på väderrapporten. Det är fortfarande risk för frost under morgontimmarna och en bit in på förmiddagen vissa dagar. Vi har blockat tiderna på morgonen, då kan man alltså inte gå ut på bollrännan innan.

I klubbhuset har vi pga. av den tillfälliga pandemilagen ett begränsat antal personer som får vistas inomhus samtidigt.
Det innebär att vi i KLUBBHUSET (restaurangen ej inräknad) får ha TOTALT 10 personer inne samtidigt. Med tanke på vår yta.
Då det inte är lätt att se hur många som befinner sig inomhus kommer vi att ha ett kösystem.
När du kommer finns en skål med golfbollar utan för dörren. Finns det en boll i skålen, tar du bollen och går in. När du går ut lämnar du tillbaka bollen. Finns det ingen boll, får du vänta tills någon kommer tillbaka.
Under denna period kommer vi att hålla ingången mot vägen låst. Så alla måste gå in via ingången mot banan.
Ska du gå in i restaurangen går du via altanen. Vi kommer att hålla dörren stängd mellan restaurangen och foajén.

I shopen får endast 3 personer vistas samtidigt.

Nu ser vi framemot en fin säsong =)
Hanna