Nu har den första frosten kommit!

Nu har frosten kommit. Tro det eller ej men nu har vi haft vår första morgon med frost på våra greener. Även om det är varmt och fint på dagarna så sjunker temperaturen nu snabbt på natten och det kan bildas frost på morgonen.

Olika dagar tar det olika lång tid för frosten att försvinna.  SÅ DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BETRÄDA EN GRÖNYTA NÄR DET ÄR FROST!

Vad händer då om vi går ut på en frostig greenyta?

De största skadorna på gräset fås ofta vid de första frost dagarna. Gräset är då speciellt känsligt, eftersom det inte har invintrat och fortfarande håller mycket vatten i gräset.
Om man trampar på fruset gräs så bryts grässtrået av. Vilket orsakar stora skador (se bild längre ner).

Hur vet jag att det är frost och inte dagg?
Om du drar handen i gräset och daggen försvinner, är det dagg. Om du drar handen i gräset och det vita inte försvinner, är det frost. Det kan vara svårt att se detta på håll. Ibland är det enda sättet att veta att just dra handen i gräset.

Ett fotspår uppkommet av tramp vid frost på otjälad mark.

SÅ ÅTERIGEN, DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BETRÄDA EN GRÖNYTA NÄR DET ÄR FROST. Detta hoppas vi att du respekterar! Vi vill ju alla värna om vår fina bana.

Vi ses på klubben!
Hanna med personal