Utdelning till klubben!

SVEA

Vi vill tacka er som under året har stöttat klubben genom SVEA. Detta har givit oss 6500 kr i bidrag till vår ungdomsverksamhet. Ni har varit 41 st som har bidragit med detta, TACK!

Troligtvis kommer detta att fortsätta även under 2014.

Nu hoppas och tror vi att fler medlemmar går med och stöttar klubben. Det är väldigt lätt. Har du ett spelkort på Svenska spel och väljer att stötta klubben så får klubben poäng varje gång du spelar på något av Svenska spels spel. Sedan i oktober sammanställs och pengarna fördelas. I år fick Hammarby 1,3 miljoner kr och hade 6857 st personer som valt att stötta Hammarby.