Skador på vår bana!

Så här ser det ut efter det att man har gått på frostigt gräs och det inte är tjäle i marken. Det är absolut känsligast i oktober, november och december.

Dessa spår går rakt över green på hål 1 och även över tee på hål 7. Vi har även spår på andra ställen.

Så nu vädjar vi till er medlemmar att vi tänker på att inte gå över greener och tees.
Vi är fullständigt medvetna om att det inte bara är medlemmar som är ute och promenerar på vår bana.
Nu är det lång tid till hösten är här men för att vi ska slippa problemet i framtiden är vi väldigt tacksamma om vi kan undvika detta.

Nu hoppas vi att dessa skador inte ska ta allt för lång tid att läka. Men vi kommer att få se dom en tid framöver.