Ombyggnationen går framåt….

Ombyggnationen är i full fart. Disken är på plats, panelen på väggarna likaså.
De gamla dörrarna blir renoverade. Nu har bygget av den nya handikapptoaletten startat…..
Gamla kansliet är utröjt och nu väntas målning och golvläggning i det som nu ska bli konferensrum.