Ombyggnation ute på banan

Nu startar vi ytterligare en ombyggnation. Denna gång av greenbunkern på hål 7.
Under denna period kommer vi att ha en provisorisk green (kort om den ordinarie) som du spelar på under arbetstid då banarbetarna är där. Övrig tid spelar du på ordinarie green. Du vet vilken green du får spela på genom att se vart flaggan sitter.
Din rond kommer fortfarande att vara hcp grundande.
Tack för att du har överseende med detta en tid framöver och att du är rädd om vår banpersonal.