Ombyggnation av hål 18

Nu är ombyggnationen av hål 18 i fullgång. Vi har grävt in så vattnet kommer närmre green så det ser mer ut som en ögreen och vi har lagt en stenmur runt som vi har på hål 6.

Allt är inte helt klart än men det viktigaste är gjort som vi ville göra när marken är frusen. Sen kommer finjusteringar att göras längre fram.