Nya projekt!

Vår klubbhuskommitté har under många år gjort ett fantastiskt arbete och dess medlemmar har haft rätt kompetens och framförallt tid i anspråk för att vårda, underhålla och

utveckla de delar som ingår i ansvarsområdet till gagn för medlemmar, gäster samt vår egen personal.

För att kunna behålla samma fina kvalitét på vårt klubbhus och på övriga byggnader, som ingår i klubbhuskommitténs ansvar framöver, så tror vi på att klubbhuskommittén kan bilda mindre grupper för speciella uppgifter/projekt.

I de olika projekten som skall göras framöver, kommer vi att behöva olika kompetens och vi tror att det finns medlemmar som är t.ex. målare, snickare, elektriker, plåtslagare etc. eller allmänt händig som vill hjälpa till.

Ju fler vi är som kan dela på projekten desto mindre behöver varje person göra. För varje projekt kommer en ur klubbhuskommittén att vara projektledare.
Så känner du att du har något att bidra med så hör av dig till kansliet så förmedlar vi dina kontaktuppgifter vidare till klubbhuskommitteen. Vi behöver dig!

Styrelsen Vara-Bjertorp GK