Lövträd?

Har du lövträd som du kan tänka dig att skänka till klubben?
Modell mindre så det går att gräva upp och flytta. Vi kommer att behöva plantera nya träd i dungen mellan hål 1 och 10 då alla granar kommer att tas ner pga. att dom är angripna av barkborre.

Har du träd eller vet någon som har? Kontakta Andreas på 076–2098377.