Ledarutbildning för våra juniorledare

Lördagen den 2 april samlades 6 av våra juniorledare och ledare från andra klubbar  för att gå en ledarutbildning i Golfäventyret – det material vi arbetar utifrån. Det var utbildningsteamet från VGF som höll i utbildningen och ledarna fick både teoretisk information och utöva praktiska saker. Mycket fokus i Golfäventyret är att låta juniorerna spela olika banor som 30-banan, 50-banan och 100-banan med olika typer av bollar så som tennisbollar, innebandybollar och golfbollar. Ledarna fick prova på att spela 50-banan, kometen som är en stafettövning, Ferrari och Hi Ha Ho som är en lära känna övning.

Vårt mål med denna utbildningen är att få ett team av ledare som tillsammans kan hjälpa till med träningar och aktiviteter samt att utveckla vår juniorverksamhet.

Nu i fortsättningen har vi även möjlighet att själva utbilda nya ledare till vårt team.

Vi vill tacka alla våra ledare som deltog på utbildningen och ser nu framemot att verksamheten ska dra igång ordentligt.