Styrelse

Styrelsen för Vara-Bjertorp GK

 

Ordförande Vice Ordförande Kassör
 Dan-Sverker Ohlsson        Gunnel Svensson        Thore Gustafsson
 Tel: 0708-715726  Tel: 0708-416150  Tel:0705-494002
Ledamot Ledamot Suppleant
 Lars Martinsson  Lennart Persson  Malin Lorentzson Sjölin
 0705-512295  0705-341210  0768-069813