Styrelse

 Styrelsen för Vara-Bjertorp GK

 

Ordförande Vice Ordförande Kassör Ledamot
Per-Olof Jakobsson   Lars Egonson    Lennart Persson  Gunnel Svensson
Tel: 0705-59 24 55  Tel: 0739-17 88 56  Tel: 0705-34 12 10  Tel: 0708-41 61 50
Ledamot Ledamot  Ledamot Suppleant
 Karl-Olof Johansson  Madeleine Johansson   Lars Lundmark  Roger Strömberg
 Tel: 0709-14 42 07  Tel: 0702-58 99 97 Tel: 0706-79 13 06 Tel: 0735-30 92 26