Styrelse

 Styrelsen för Vara-Bjertorp GK

 

Ordförande Vice Ordförande Kassör Ledamot
Gunnel Svensson      Lars Egonson    Lennart Persson  
Tel: 0708-41 61 50  Tel: 0739-17 88 56  Tel: 0705-34 12 10   
Ledamot Ledamot  Ledamot Suppleant
 Karl-Olof Johansson  Madeleine Johansson   Lars Lundmark  Lotta Santos
 Tel: 0709-14 42 07  Tel: 0702-58 99 97 Tel: 0706-79 13 06 Tel: 0768-33 07 55

Styrelsen fr vänster Lennart, Lars L, Lotta Gunnel, Lars E.
Saknas på bilden gör Madeleine och Karl-Olof.