Styrelse

Styrelsen för Vara-Bjertorp GK

 

Ordförande Vice Ordförande Kassör Ledamot
 Dan-Sverker Ohlsson        Gunnel Svensson        Thore Gustafsson  Lennart Persson
 Tel: 0708-71 57 26  Tel: 0708-41 61 50  Tel:0705-49 40 02  0705-34 12 10
Ledamot Ledamot  Ledamot Suppleant
 Karl-Olof Johansson  Åse Kyttä  Lars Egonsson  Malin Lorentzson Sjölin
 0709-14 42 07  0730-43 70 68  0739-17 88 56  0768-06 98 13

Fr. vänster
Thore, Dan-Sverker, Åse, Gunnel, Karl-Olof, Lennart och Lars
Fattas på bilden, Malin