Styrelse

Styrelsen för Vara-Bjertorp GK

 

Ordförande Vice Ordförande Kassör Ledamot
 Dan-Sverker Ohlsson        Gunnel Svensson        Lennart Persson  Lars Egonson
 Tel: 0708-71 57 26  Tel: 0708-41 61 50  Tel: 0705-34 12 10   Tel: 0739-17 88 56
Ledamot Ledamot  Ledamot Suppleant
 Karl-Olof Johansson  Madeleine Johansson   Lars Lundmark  Lotta Santos
 Tel: 0709-14 42 07  Tel: 0702-58 99 97 Tel: 0706-79 13 06 Tel: 0768-33 07 55

Styrelsen fr vänster: Lennart, Lars, Lotta, Gunnel, Lars, Dan-Sverker. Saknas på bilden gör Madeleine  och Karl-Olof .