Kommittéer 2018

 

Marknadskommittén

Thore Gustafsson
Ordförande
Tel: 0705-494002
ptt@pttinvest.se

Victoria Johansson
Monica Kullander
Kent Hofling
Stefan Johansson
Lennart Persson

Klubbhuskommittén

Russel Wedenhall
Ordförande
Tel: 0512- 61198, 0706-121668

 

Tävlingskommittén

Bengt Hedenström
Ordförande
Tel: 0702-867260

Kerstin Isaksson
Rickard Dahlin
Ulf Larsson
Niclas Wejshag
Mats Nilsson

OG kommittén

Tommy Siesing
Ordförande
Tel: 0761-966899

Iris Andersson
Ulla Andersson
Anita Swan Grönberg
Sven-Arne Johansson
Sune Ljunggren

Juniorkommittén

Anna Hellgren
Ordförande
Tel: 0735-094026

Sture Hellgren
Per Johansson
Carl-Erik Fogelstrand
Joakim Borehed

Damkommittén

Monica Berntsson
Maria Jakobsson
Madeleine Johansson
Marie Pehrsson
Carola Petersson
Marianne Svantesson

Valberedningen

Karl-Olof Johansson
Sammankallande
Tel: 0709-144207

Joakim Borehed
Andreas Jeraeus

Rangekommittén

Karl-Olof Johansson
Ordförande
Tel: 0709-144207

 

Bankommittén

Pär Fahlén
Sammankallande Pär Fahlén Head Greenkeeper
Tel: 0768-782650

Per-Olof Jakobsson
Martin Steen
Peter Thimgren
Hanna Thorsén

Hcpkommittén

Bengt Hedenström
Dan-Sverker Ohlsson
Hanna Thorsén 

Aktivitet och fest kommittén

Denna kommitté har slagits samman med Tävlingskommittén.

Kontakta oss ifall du inte kommer i kontakt med någon i den kommitte du vill kontakta.