Kommittéer 2021

 

Marknadskommittén

Monica Kullander
Sammankallande
Tel: 0705-425155

Victoria Johansson
Stefan Johansson
Lennart Persson
Nils Johansson
Linda Rydén

Klubbhuskommittén

 

 

Tävlingskommittén

Bengt Hedenström
Ordförande
Tel: 0702-867260

Kerstin Isaksson
Rickard Dahlin
Ulf Larsson
Niclas Wejshag
Mats Nilsson

OG kommittén

Tommy Siesing
Ordförande
Tel: 0761-966899

Monica Rosberg
Ulla Andersson
Hans Truvé
Sune Ljunggren
Lars-Åke Svantesson

Juniorkommittén

Anders Hedeen
Ordförande/Sammankallande
Tel: 0512-20261

Ingrid ”Zigge” Junggren
Roger Strömberg

Damkommittén

Madeleine Johansson
Sammankallande
Tel: 0702-589997

Marie Pehrsson
Carola Petersson
Barbro Aldén
Lotta Santos
Christina Johansson

Valberedningen


Sammankallande
Tel:

Joakim Borehed
Andreas Jeraeus

Rangekommittén

Karl-Olof Johansson
Ordförande
Tel: 0709-144207

 

Bankommittén

Andreas Wernersson
Head Greenkeeper Sammankallande 
Tel: 0762-09 83 77

Per-Olof Jakobsson
Martin Steen
Peter Thimgren
Lotta Santos

Hcpkommittén

Bengt Hedenström
Dan-Sverker Ohlsson
Hanna Thorsén 

Aktivitetskommittén

Anders Hedeen
Ordförande/Sammankallande
Tel: 0512-20261

Ulf Larsson
Marianne Blank

 

Kontakta oss ifall du inte kommer i kontakt med någon i den kommitté du vill kontakta.