Historik

Bana Vara-Bjertorp Golfklubb

 

Tillbakablickar på de 25 första åren på Vara-Bjertorp GK

Vara-Bjertorp Golfklubb bildades den 1/4 1987. Till klubbens förste ordförande valdes Gunnar Abrahamsson. Den nyvalda styrelsens första uppgift blev att skapa ett medlemsunderlag för att få ekonomi att bygga en 18-håls golfbana.

De första åren präglades av intensivt arbete med ekonomi och banbyggande. 1988 engagerades en tränare som kunde ge golflektioner till både tidigare spelare och helt nya golfare. Tränarens namn var Inge Klarqvist och han kom att bli klubbens Professional under många år. Han och frun Anita fungerade som klubbens värdpar, då de drev shop och träningsverksamhet.

För att kunna erbjuda medlemmarna möjlighet att träna och spela golf anlades en korthålsbana. Den stod klar 1988 och invigningsspelare var bl.a. revymakaren och golfentusiasten Hagge Geigert och bankommitténs ordförande Lars Andersson.

Under det året togs också det första spadtaget för byggandet av 18-hålsbanan. Nu anställdes också flera personer för det praktiska arbetet, bl.a. Sture Bengtsson som blev klubbens förste greenkeeper. Golfbanan stod klar 1990 och den 12/8 hölls en minnesvärd invigning med en match där Alice Babs och Inge Klarqvist spelade mot SGF:s ordförande Lennart Molander och landslagsspelaren Liv Wollin.

Under 1990-talet pågick en successiv utveckling av banan, bl.a. med bevattningsanläggningen. Man valde att gå långsamt fram för att inte äventyra klubbens ekonomi. Banan ansågs av många vara så utmanande att klubben skulle kunna arrangera elittävlingar. 1994 spelades Asko Cylinda Open för första gången och tävlingen återkom under tio år. 1998 stod klubben värd för en av spelklasserna vid Riksmästerskapet som arrangerades av Västergötlands Golfförbund.

Allt sedan golfbanans kom till arrenderade klubben banan och klubbhuset. 1997 blev ett avgörande år för oss.

Vår dåvarande ordförande Bengt Hedenström kunde efter förhandlingar med SJ köpa loss hela banområdet och fastigheter till ett mycket förmånligt pris.

Klubben har hela tiden haft ett nära samarbete med Bjertorp Slott. Detta har bl.a. lett till att det under somrarna ordnats golfskolor. Ett populärt arrangemang som har dragit till sig inte minst många norrmän.

Banpersonalen fick under många år arbeta med sina maskiner i trånga och otidsenliga lokaler. Därför var det ett stort framsteg när vi 2003 kunde inviga en splitter ny maskinhall, belägen vid den gamla banvallen som går genom banområdet.

I år togs den tidigare aktiviteten med elittävlingar upp igen. Då arrangerades nämligen Vara-Bjertorp Open hosted by Stenhaga Invest & Bjertorp Slott som en deltävling i Svenska Minitouren. Arrangemanget uppskattades av spelarna och en utveckling av tävlingen diskuteras redan.

Efter 25 år kan konstateras att klubben mår bra och ser fram emot många fler framgångsrika år.