Kallelse till Höstårsmöte!

Kallelse till höstårsmöte på Bjertorp Slott 25 nov 2020

På grund av rådande läge gällande Covid -19 och folkhälsomyndighetens och Svenska Golfförbundets rekommendationer kommer följande att gälla för mötet:

Alla som vill delta på möte SKA anmäla sig till kansliet SENAST mån 23 nov. Detta så vi vet antalet deltagare och kan planera lokal och sittning efter antal. Allt för att vi ska kunna sitta med rätt avstånd mellan varandra. Det finns max 50 platser.
Vi kommer inte bjuda på någon fika efter avslutat möte.

Du anmäler dig antingen via mejl info@vara-bjertorpgk.se eller telefon 0512-20261. Kom ihåg att kansliet inte är bemannat alla dagar om det är så att du vill anmäla dig via telefon.

Kommer nya restriktioner, återkommer vi.

Mötet startar 18.30.

 

Dagordning

  1. Mötet öppnas.
  2. Frågan om mötet har utlyst på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
  6. Ekonomisk delårsrapport, budget för kommande året samt fastställande av årsavgiften för 2021.
  7. Övriga frågor.
  8. Avslutning.

 

Välkomna!
Styrelsen i Vara-Bjertorp GK