Kallelse till Extra Årsmöte och Höstårsmöte

Kallelse till Extra Årsmöte och Höstårsmöte 16 nov 2021

16 nov är det dags för vårt årliga Höstårsmöte på Bjertorp Slott. I år inleder vi med ett extra Årsmöte 18.30. Sedan startar Höstårsmötet direkt efter avslutat extra Årsmöte.
Efter avslutat Höstårsmöte bjuder vi på kaffe och kaka.

Du anmäler dig antingen via mejl info@vara-bjertorpgk.se eller telefon 0512-20261.

 

Extra Årsmöte

Vara-Bjertorp GK och Vara-Bjertorp AB

Funktionärsval fram till ordinarie Årsmöte

Dagordning Extra Årsmöte

1. Mötet öppnas

2. Frågan om mötet har utlyst på rätt sätt.

3. Godkännande av Dagordning

4. Val av mötesordförande

5. Val av mötessekreterare

6. Val av Justeringsman, 2 st.

7. Fyllnadsval Ordförande

8. Fyllnadsval Suppleant

9. Fyllnadsval valberedning

10. Mötet avslutas

 

Dagordning Höstårsmöte

1. Mötet öppnas.

2. Frågan om mötet har utlyst på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

6. Ekonomisk delårsrapport, budget för kommande året samt fastställande av årsavgiften för 2022.

7. Övriga frågor.

8. Avslutning.

 

Välkomna!
Styrelsen i Vara-Bjertorp GK