Årsmötet 27 mars!

Så är årsmötet genomfört. Ca 50 medlemmar hade tagit sig till Bjertorp Slott denna onsdag där vår ordförande Dan-Sverker Ohlsson hälsade välkommen.
Vi inledde med vårt extra årsmöte gällande utökande av styrelsen med 2 ledamöter som röstades igenom.
Efter det presenterade sig Ingrid, Sigrid och Sven som har tagit över restaurangen. Anders Hedeen (kansli/shop) presenterar sig också.

Sedan var det traditionsenlig tillbaka blick från säsongen 2018. Efter det fick vi se framåt i tiden om vad som kommer under 2019. Det som de flesta medlemmar har undrat över är, hur blir det med hål 1 och 10? Svaret är att vi kommer att ändra tillbaka till så som vi alltid har spelat. Alltså inte som vi spelade förra året. Anna Ehn redovisade ekonomin och verksamhetsberättelsen för 2018 lästes upp och verksamhetsplanen för 2019 fick var och en läsa.

Valen till styrelsen blev efter valberedningens förslag och kommer ha följande sammansättning:
Ordförande, Dan-Sverker Ohlsson
Vice ordf., Gunnel Svensson
Kassör, Thore Gustafsson
Sekr., Åse Kyttä
Ledamot, Lennart Persson
Ledamot, Karl-Olof Johansson
Ledamot, Lars Egonson
Suppleant, Malin Sjölin Lorentzson

Under övriga frågor berättade vår greenkeeper Andreas hur läget är på banan och lite om vad för arbeten som är gjorda.

Efter det att ordföranden för mötet Bengt Hedenström avslutat mötet hade vi några avtackningar.

Dan-Sverker avtackade Lars Martinsson som efter många år i styrelsen nu valt att sluta. Klubbhuskom. ordförande Russel Wedenhall som även han varit med under många år avtackades också.

Ordförande och sekreterare för mötet avtackades också med en blomma. Bengt Hedenström som satt ordförande och Kerstin Isaksson som skrev protokollet. Även Anna Ehn fick en blomma.

Efter avslutat möte var fikat uppdukat och vi hoppas att det smakade.