Kallelse Höstårsmöte!

Höstårsmöte på Golf & Jakt i Vara 27 nov 2019

18.30              Vår ordförande Dan-Sverker Ohlsson hälsar välkommen.

18.35             Golf & Jakt berättar om sin verksamhet.

Ca 19.00        Höstårsmötet öppnas

 

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Frågan om mötet har utlyst på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 6. Vad händer på klubben?
  Bland annat kommer Andreas (vår greenkeeper) berätta vad som händer ute på bana.
 7. Ekonomisk delårsrapport, budget för kommande året samt fastställande av årsavgiften för 2020.
 8. Övriga frågor.
 9.  Avslutning.

Efter avslutat möte bjuder Golf & Jakt på fika.

Välkomna!
Styrelsen Vara-Bjertorp GK