Höstårsmötet 27 nov!

Onsdagen den 27 nov var det så dags för årets Höstårsmöte. Ett 40-tal medlemmar slöt upp på Jakt & Golf i Vara.

Vår Ordförande Dan-Sverker Ohlsson hälsade alla välkomna och lämnade sedan över ordet till en av ägarna för Golf & Jakt, Tobias Eriksson. Han berättade hur idéen kom upp med att köpa en golfsimulator och hur verksamheten fungerar idag. Bland annat har alla medlemmar i Vara-Bjertorp GK en rabatt när man hyr simulatorn.

När Tobias pratat klart öppnade Dan-Sverker mötet. Ordförande och sekreterare för mötet valdes, det blev Dan-Sverker (ordförande) och Kerstin Isaksson (sekreterare).
Till justerare väldes, Ann-Britt Martinsson och Monica Rosberg.

Nästa punkt var, vad händer på klubben och där visade vår greenkeeper Andreas bilder och berättade vad som händer ute på banan nu. Vi har bland annat lagt igen en del fairwaybunkrar, gjort om några tees. Vi kommer även att stensätta vattenkanten bakom 9ans green då det är en säkerhetsrisk, det finns risk att kanten rasar.
När Andreas var klar berättade Hanna om det nya Världshandicapet som träder i kraft den 1 mars 2020.

Efter det redogjorde Dan-Sverker för 2 nya medlemskategorier, Småbarn steg 2 och Comeback-medlem.
Småbarn steg 2 innebär att det tar vi där Småbarn slutar dvs när barnet blivit 6 år. Med det nya får man ett mellan steg på ett år innan man går upp till fullvärdig medlem.
Comeback-medlem innebär att har du varit medlem i klubben tidigare så får du ett billigare första år.
Dessa två medlemskap kostar 2 750 kr.
Styrelsens förslag på medlemsavgifterna 2020 fastslogs. Generellt kan man säga att det blev en höjning på 200 kr på nästa alla medlemskategorier.

Sen var det dags att presentera den ekonomiska delårsrapporten och budgeten för 2020, Anna Ehn gick igenom och budgeten för 2020 fastslogs.

Under övriga frågor kom frågan upp hur det blir med Svensk Golf. Hanna kommer att återkomma inom kort med hur det blir.
Diskussion om medlemsantalet kom också upp och hur kan vi öka antalet medlemmar hos oss? Hur vill vi att klubben ska vara om 10 år? Golfhäftet kom också upp diskussion.

Dan-Sverker avslutade mötet och sedan bjöd Golf & Jakt på fika.

Vi tackar Golf & Jakt för att vi fick komma och se era nya fina lokaler och för introduktionen samt fikat.