Vad hände på Höstårsmötet

Tisdagen den 29 nov hölls vårt årliga Höstårsmöte på Bjertorp Slott.
Vår bankonsulent från Svenska Golfförbundet Peter Edman inledde mötet med att berätta om sina upplevelser när han var med under årets Ryder Cup som arrangerades i USA.

Under mötet redogjorde styrelsen för deras budgetförslag för 2017. Den klubbades igenom av mötet. Förslaget ang årsavgifterna var att de skulle förbli oförändrade och det gick mötet också med på.

En tillbakablick av vad som hänt under 2016 presenterades och vi visade vad som kommer att hända inför och under 2017 på tex. banan.

Vi berättade också att klubben har ingått samarbeten med några klubbar gällande greenfee.
Klubbarna som är klara är Lidköpings GK, Billingens GK, Ekarnas GK och Falköpings GK. Med Lidköpings GK har vi även ett samarbete gällande tävlingsgreenfee vilket innebär att den är fri.

Samarbetena innebär att alla fullvärdiga medlemmar på respektive klubb spelar för 200 kr i greenfee på helgfria vardagar.

Med fullvärdig medlem menas att du betalar full årsavgift och inte har några restriktioner i ditt medlemskap.

Efter avslutat möte bjöds det på kaffe och kaka.

Dagordning för mötet

  1. Mötet öppnas.
  2. Frågan om mötet har utlyst på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
  6. Ekonomisk delårsrapport, budget för kommande året samt fastställande av årsavgiften för 2016.
  7. Övriga frågor.
  8.  Avslutning.

 

Välkomna!