Grästee på Rangen

Nu har våra kära banarbetare klippt upp en grästee framför mattorna på rangen som vi hoppas kommer att uppskattas.

 

Vissa regler finns dock för användandet av denna.

 

Träning får bara ske innanför repet som är utlagt. Detta flyttas med jämna mellanrum för att spara och låta delar läka ihop igen.

Försök att slå torvmärkena i en raklinje (se bild), allt för att spara gräset.

Hinkar för reparation av torvmärken finns utställda och skall användas efter avslutad träning.

 

Mycket nöje o träna väl !!