Golfbilsförbud

Nu råder det förbud att köra golfbil/moped på banan. Detta gäller tillsvidare.