Frost

Då har vi haft vår andra morgon med frost på banan.
Tyvärr har vi haft spelare ute på frosten.
Så för att förhindra spel på frostiga gräsytor har vi nu avstängt banan ALLA dagar till 10.00. Eller tills kansliet meddelar att banan är spelklar.