Extra årsmöte och Höstårsmöte 16 nov

 

 

 

 

 

Tisdagen den 16 nov hölls klubbens årliga Höstårsmöte. I år hade vi dessutom ett extra årsmöte innan med anledning av fyllnadsval till styrelsen.

Mötena hölls på Bjertorp Slott och vår Tf ordförande Gunnel Svensson öppnade och hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna till det extra årsmötet som startade 18.30.

Bengt Hedenström valdes till ordförande för mötet och Kerstin Isaksson valdes till sekreterare.
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Monica Rosberg och Stefan Johansson.

Valberedningen representerades av Andreas Jeraeus som presenterade valberedningens förslag till ordförande. Förslaget var Per-Olof Jakobsson, och mötet röstade ja vilket innebär att P-O väljs som ordförande fram till Årsmötet i mars då detta var ett fyllnads val. P-O tackade mötet för förtroendet.
Samma gällde för fyllnadsvalet för Suppleant, där valdes Roger Strömberg.
Vi hade även ett fyllnadsval till Valberedningen och där valdes Dan-Sverker Ohlsson in.

När valen var gjorda avslutade Bengt mötet.

Så Höstårsmötet fick vår nyvalde ordförande Per-Olof öppna. Frågan om mötet utlyst på rätt sätt och fastställande av dagordning slogs igenom. Där efter valdes återigen Bengt Hedenström till mötesordförande och Kerstin Isaksson valdes till sekreterare. Även till justerare valdes samma personer, alltså Monica Rosberg och Stefan Johansson.

Nästa punkt på dagordningen var den ekonomiska delårsrapporten, budget och kommande års medlemsavgifter.

Vår klubbchef Hanna Thorsén presenterade en nyhet inför 2022.
Alla fullvärdiga medlemmar kommer att kunna ta del av ett paket med medlemsförmåner innehållande:
10 % på ett köp i shopen
1 greenfee, gäller vardag. Där du kan ta med någon och bjuda den på en runda hos oss.
5 rangepolletter

Dessa erbjudanden kommer att bli som ett klippkort som hämtas ut i shopen när medlemsavgiften är betald.

Efter det presenterades styrelsens förslag till 2022 års medlemsavgifter. En höjning föreslogs tex. på 300 kr på ett fullvärdigt medlemskap. Tittar vi på att vi vill behålla den otroliga finish och kvalité vi har på vår bana måste en höjning till med tanke på ökade kostnader för tex drivmedel osv.
Mötet röstade igenom medlemsavgifterna.

Anna Ehn, vår revisor redogjorde för styrelsens förslag till Budget 2022 och utfallet tom 20211031.
Mötet röstade ja till styrelsens förslag.

Under övriga frågor svarade Hanna på frågor som kom upp. Bland annat om arbetet som görs nu på banan. Ett större arbete med att spola vår dränering har gjorts. Fråga ang. hur det går med ny krögare kom upp. Nu träffas dom som visat intresse för att driva restaurangen.
Som någon kanske läst i någon av våra lokaltidningar, har klubben ansökt om ett bidrag från kommunen på 1 miljon kronor. Dessa pengar ska användas till förbättringar av vår dränering, bevattningssystem mm. Ett beslut kommer att tas den 29 nov, så nu håller vi tummarna att vi får ett positivt svar.
Klubben kommer även att investera i en ny greenklippare till nästa säsong.

När frågorna avtog avslutade Bengt mötet.
Efter det överlämnades en blomma till var och en, Bengt, Kerstin och Anna. Som ett tack för deras insatts under kvällen. Gunnel avtackades för den tid hon suttit som tf ordförande.

Sedan var fikat uppdukat i foajén.