Dräneringsarbete på banan

Då har vi återupptagit arbetet med att lägga ny dränering. Nu är vi på hål 9 och 10. Tidigare har vi gjort hål 15, gjordes i november.
På hål 10 är dräneringsslangen lagd så nu jobbas det med att återställa. När det är klart flyttas maskinerna över till hål 9 och arbetet börjar där.

Maskinen som används denna gång (vi hade en annan när vi gjorde hål 15) är större. Det innebär att arbetet går lite fortare men det blir också lite större ”skador”. Så vi kommer att få spela med en del MUA till en början av säsongen.

 

Bilder från arbetet på hål 10

                       

            

Bilder från november då hål 15 gjordes.