Vertical Menu

Search

Categories

Vara-Bjertorp GK

Åtgärder med anledning av Covid-19

Åtgärder med anledning av Covid-19

Nu drar vår golfsäsong igång men den kommer i alla fall inte till en början att vara som den brukar, och det på grund av Covid-19.
Vi på Vara-Bjertorp GK följer de rekommendationer som kommer löpande från Svenska golfförbundet och Folkhälsomyndigheten. För att minska smittorisken när vi vistas på klubben är det viktigt att vi ALLA följer de riktlinjer som finns.

Visar du symptom så som hosta, förkylning eller feber, visar du hänsyn genom att stanna hemma.
Detta måste vi alla hjälpas åt med då vi har många medlemmar som tillhör riskgrupper.

Vi rekommenderar dig att:

 • Boka dina tider genom Min Golf, eller ring oss så hjälper vi dig.
 • Du kan själv ankomstmarkera din starttid genom appen Min Golf bokning.
 • Se till att du håller avstånd, rekommenderat är ca 2 m, framför allt inomhus.
 • Tvätta händer noga och ofta.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande Corona pandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ut hålet bör spelaren använda handske. Som vanligt är vi rädda om hålkanten.

Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts jämna ut sanden med sin fot eller klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt med ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a. 

 

Vi uppdaterar denna information så fort vi får ändrade direktiv.

Välkommen till en ny om än en lite annorlunda säsongstart!

Årets städdagar

Nu har även årets andra städdag genomförts. Det gjordes den tisdagen den 31 mars. Kul att det återigen var bra uppslutning. Ca 25 medlemmar hade tagit sig ut till klubben denna något kylslagna kväll. Men mycket blev gjort och det är vi oerhört tacksamma för, så tack för din insats =)
Precis som i lördags bjöds det på smarrig smörgåstårta när vi var klara.

Lördagen den 28 mars var det dags för året första städdag. Mellan 50-60 medlemmar slöt upp och har gjort ett fantastiks jobb. Mycket har blivit gjort och det spar oerhört mycket tid för vår banpersonal som då kan lägga sin tid på andra saker.

Bland annat har det lagts gräs på hål 8 där kullen vid greenbunkern tagits bort.
Det har krattats och plockats grenar. På rangen har det sprättats bollar och det har rensats på våra gångar.

När vi var klara väntade en smarrig smörgåstårta som restaurangen hade gjort, tack Inger, Sigrid och Sven.

Så än en gång, ett stort tack till er som tog er ut till klubben denna soliga och sköna dag.

Nästa tillfälle är på tis 31 mars, då startar vi 17.00. Medtag gärna egen vatten flaska och kratta, välkomna!

 

Under dessa tillfällen har vi uppmanat till att hålla avstånd och visa hänsyn till varandra. Smörgåstårtan var portionsförpackad och det fanns gått om utrymme för fikat att sprida ut sig på.

 

 

 

Årsmötet genomfört

Årsmöte Vara-Bjertorp GK

Onsdagen den 25 mars hölls klubbens årsmöte. Klubben valde att genomföra årsmöte trots den rådande situationen gällande Coronaviruset. Mötet hölls på Bjertorp Slott där man nyttjade en stor lokal vilket innebar att mötesdeltagarna kunde sitta med rekommenderat avstånd från varandra.

Klubbens ordförande Dan-Sverker Ohlsson hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till Klubbchef Hanna Thorsén och Banchef Anderas Wernersson. Som sedan sammanfattade året som gått och pratade om vad som kommer under året.

Andreas berättar vad som händer ute på banan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter det öppnade Dan-Sverker mötet och Bengt Hedenström valdes till mötets ordförande och Kerstin Isaksson valdes till sekreterare. Till justerare valdes Laila Wejshag och Marie Pehrsson.

Hanna läste upp årsberättelsen för det senaste verksamhetsåret. Styrelsen årsredovisning gicks igenom och klubben gör ett mycket fint resultat med ett plus på 187 000 kr.
Mötesdeltagarna fick själva läsa verksamhetsplanen för 2020 som sedan fastställdes.

Då tre styrelseledamöter valt att lämna styrelsen har valberedningen fått jobba lite extra.
De nya valen blev som följer:
Till klubbens ordförande omvaldes Dan-Sverker Ohlsson på ett år.
Omval gjordes på Gunnel Svensson och Lennart Persson på två år.
Nyval på en ledamot för en tid av två år, valdes Madeleine Johansson.
Ett fyllnadsval på 1 år gjordes och där valdes Lars Lundmark.
Till Suppleant på ett år valdes Lotta Santos.

Styrelsen fr vänster: Lennart, Lars, Lotta, Gunnel, Lars, Dan-Sverker. Saknas på bilden gör Madeleine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När valen var klara presenterade styrelsen genom Gunnel Svensson och Lars Egonson, klubbens nya Visionsplan 2019–2024. Vart är klubben på väg? Medlemmarna är vår ryggrad och klubben ska vara i ständig förändring och förbättring. I Visionen finns billigare boende, boulebana, fotbollsgolf och ett eventuellt namnbyte. Även tankar kring 2026 – 2030 finns.

Under övriga frågor hade en fråga inkommit från en medlem om inte klubben kan erbjuda rangekort mot en avgift. Styrelsen tar med frågan till sitt nästa möte.

En avtackning hölls, Thore Gustafsson har nu lämnat styrelsen och sin post som ordförande i vår marknadskommitté efter många år i klubbens tjänst. Han förärades med en blomma och blev även utsedd till hedersmedlem. Tyvärr kunde Thore in te närvara på mötet men han blev uppvaktad under kvällen.

Mötesordförande Bengt avslutade möte och sedan tackade Dan-Sverker för förtroendet som omvald ordförande för 16e gången.

 

 

 

 

Öppettider kansli, Banstatus m.m.

Nu finns vi på plats nästa varje dag och du når oss på 0512-20261.

Öppettider kansli/shop

V.14

Måndag  9.00 – 17.00
Tisdag  9.00 – 17.00  Städdkväll 17.00 – ca 20.00
Onsdag  9.00 – 17.00
Torsdag  9.00 – 17.00
Fredag  9.00 – 16.00
Lördag  STÄNGT
Söndag  STÄNGT

V.15

Måndag  9.00 – 17.00
Tisdag  9.00 – 17.00
Onsdag  9.00 – 17.00
Torsdag  9.00 – 17.00
Fredag  9.00 – 16.00
Lördag  STÄNGT
Söndag  STÄNGT


OBS! ändringar i öppettider kan förekomma. Ring gärna om du vill försäkra dig om att vi är på plats.

Banstatus
Banan öppnar med ordinarie greener och tees, onsdag 1 april 11.00. Vi kommer att öppna med 16 hål. Vi kommer att hålla hål 9 och 10 stängda ytterligare någon vecka. Detta på grund av dräneringsarbeten som gjordes i höstas.

Ser vi att väderprognosen ändras och det blir kallare än vad prognosen är idag, kan öppningen skjutas fram någon dag. Men det meddelar vi i så fall.

Tidsbokningen är öppen.

Golfbil
Golfbil/Golfmoped är INTE tillåtet att köra.

Klubbhus
Klubbhuset är öppet under shop/kansliets öppettider.

Range
Nu är bollautomaten ÖPPEN!
Betalning sker med 10 kronor, polletter eller med betalkort.
Så nu gäller INTE självplock.

Restaurang
Restaurangen är öppen och serverar lunch. För mer info, gå in på fliken RESTAURANG.

 

Välkomna till oss på Vara-Bjertorp GK

Medlemskap 2020, vi inför nya

Vi har inför nya medlemskap inför 2020, Comeback-medlem, Bonus/plus-medlem och Småbarn steg 2.
Detta för att ännu mer kunna tillmötes gå våra nuvarande medlemmar och nya medlemmars behov.

Comeback-medlem
Kan du teckna som varit medlem i klubben men var inte medlem under 2019.
Medlemskapet kostar 2 750 kr. År två väljer du bland övriga medlemskategorier.
Medlemskapet är inte fullvärdigt.

Bonus/plus-medlem
Är du fullvärdig medlem i en annan klubb men vill förgylla ditt golfspel med ytterligare ett medlemskap?
Då är detta medlemskapet för dig. Du betalar endast 2 500 kr och spelar obegränsat hos oss.
Är ni 4 eller fler vänner som tecknar detta medlemskap får ni en grupprabatt, då betalar ni ENDAST
2 000 kr per person. För att kunna ta del av detta erbjudande måste alla medlemskap tecknas samtidigt.
Medlemskapet är inte fullvärdigt. För att kunna teckna detta medlemskap ska du ha ett fullvärdigt medlemskap i en annan golfklubb med en medlemsavgift på minst 4 000 kr.

Småbarn steg 2
Har du vårt medlemskap Småbarnsförälder och ditt barn fyller 6 år? Då har du möjlighet att förlänga medlemskapet med ytterligare ett år, alltså under året barnet är 7 år. Medlemskapet kostar 2 750 kr och heter då Småbarn steg 2.
Detta medlemskap kan bara tecknas om du haft medlemskapet Småbarnsförälder barn upp till 6 år.
Medlemskapet är inte fullvärdigt.

Har du frågor eller funderingar kring våra medlemskap, hör av dig så hjälper vi dig.
Kontakta oss på info@vara-bjertorpgk.se eller 0768-98 47 06.

Välkommen till oss!

 

Nytt Världshandicap

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 1 mars i år kommer vi att få ett nytt handicapsystem som blir gemensamt över hela världen. Vad kommer det att innebära för dig?

Här kommer en kort sammanfattning av vad det innebär.

Grunderna i det nya Världshandicapsystemet är:

 • Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).

 • Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Inkluderar alla typer av golfare.

 • Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.

 • Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.

 • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

 • Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

Nytt är också att handicapet uppdateras efter midnatt. Vilket innebär att registrerar du en rond direkt efter spel så kommer du inte att se ditt nya handicap förrän dagen efter.
Några av fördelarna är:
 • Mer rättvisande. Världshandicapens snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baseras på din allra bästa förmåga.

 • Kortare ronder. I världshandicapsystemet får alla golfare registrera alla ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål.

 • Globalt. Med ett världshandicapsystem blir din handicap jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

Vill du fördjupa dig mer kan du besöka Svenska Golfförbundets hemsida, https://golf.se/for-spelaren/regler–handicap/varldshandicapsystemet/

Galan Tillsammans mot Cancer!

Måndagen den 6 jan hölls galan Tillsammans mot Cancer som visades på TV 4.
Klubben var inbjuden av Cancerfonden att närvara på galan som ett tack för det fina arbete vi gör kring tävlingen Ett Slag för Cancerfonden och de summor vi årligen samlar in och skänker.

Vi är ödmjukt tacksamma att vårt arbete uppmärksammats och nu siktar vi vidare mot årets tävling som spelas lördagen den 30 maj.

Tillsammans gör vi skillnad!

Tidningen Svensk Golf


Eftersom Svensk Golf övergår till en prenumererad tidskrift 2020 har Vara-Bjertorp GK inlett ett samarbete med Svensk Golf.
På detta vis får alla medlemmar i Vara-Bjertorp GK ett specialpris (239 kr för hela 2020) där även klubben får ett bidrag  på 40 kr per tecknad prenumeration.
Du tecknar din prenumeration av Svensk Golf via nedan länk:
https://www.dintidning.se/SG4361

Svensk Golf slutar att utkomma som gratistidning i maj 2020. Ordinarie pris för prenumerationen kommer att vara 399 kr.

Nytt om Svensk Golf:

Svensk Golf är en självklar vän i varje svensk golfares liv som vi kommer att fortsätta utveckla med smarta instruktionstips, djupa och matnyttiga utrustningstester och de mest läsvärda reportagen från svenska golfbanor samt intressanta möten med golfprofiler och spännande besök på utländska golfdestinationer. Allt för att göra ditt golfliv bättre och roligare. Svensk Golfs motto är att ”inspirera dig till bättre golf” och det gör vi genom att jobba med Sveriges skickligaste golfskribenter och fotografer samt de allra kunnigaste tränarna och experterna.

Vad händer med Svensk Golf under 2020?

Under 2020 kommer tre utgåvor av Svensk Golf att skickas ut precis som vanligt. Från och med nummer fyra kommer affärsmodellen för tidningen att förändras, då distributionsavtalet med Svenska Golfförbundet upphör, och övergå till att bli en prenumererad produkt. Därefter kommer Svensk Golf att producera sex utgåvor av tidskriften mellan maj till december 2020.

Vad kan läsarna förvänta sig av Svensk Golf i den nya modellen?

Svensk Golf vill fortsätta hålla fast vid mottot att ”inspirera dig till bättre golf”. Bättre golf kan handla om allt från att få matnyttiga och genomtänkta träningstips som gör att du spelar bättre golf till att du inspireras att vidga dina vyer och upptäcka nya golfbanor runtom i landet, eller utanför Sverige. Vi lägger mycket krut idag på våra olika utrustningstester, men det är ett exempel på ett område vi vill vässa ytterligare för att kunna ge vår läsekrets ännu bättre vägledning inför köp av allt från järnset till avståndsmätare. Vi vill vara som den där golftokiga kompisen som du kan snacka golf med hur länge som helst och fråga vad som helst, allt från tävlingar eller nya drivers till vilka som är Sveriges roligaste, vackraste eller bästa banor.

Vilka innehållsmässiga fokusområden får nya Svensk Golf?

Alla våra läsarundersökningar ger ett tydligt kvitto på att vår läsekrets uppskattar Golfskolan med alla dess olika instruktionsavsnitt, våra utrustningstester samt våra banbesök och reportage från Golfsverige. Det är tre viktiga områden för oss att producera ännu bättre innehåll om. Självklart ska du också få möta de mest intressanta svenska golfprofilerna, från proffs till unika eldsjälar, och så ska vi krydda läsupplevelsen med riktigt bra berättelser från när och ibland även fjärran.

Etta i år igen!

Nu har resultatet kommit in från Ett Slag för Cancerfonden. I år samlade alla klubbar som deltog in hela 1 284 505 kr, fantastiskt! Tillsammans gör vi skillnad!!
Vi samlade in fin fina 180 910 kr, i och med detta så samlade vi in mest pengar av alla klubbar som deltog.
Vi från klubbens sida vill återigen tacka ALLA som på något sätt var med och bidrog till att vi lyckades samla in denna fina summa. Nu satsar vi vidare mot 2020, du är väl med?

 

Vill du se resultatet från alla klubbar? Klicka på länken
resultatlista-golftavlangen-ett-slag-2019

Höstårsmötet 27 nov!

Onsdagen den 27 nov var det så dags för årets Höstårsmöte. Ett 40-tal medlemmar slöt upp på Jakt & Golf i Vara.

Vår Ordförande Dan-Sverker Ohlsson hälsade alla välkomna och lämnade sedan över ordet till en av ägarna för Golf & Jakt, Tobias Eriksson. Han berättade hur idéen kom upp med att köpa en golfsimulator och hur verksamheten fungerar idag. Bland annat har alla medlemmar i Vara-Bjertorp GK en rabatt när man hyr simulatorn.

När Tobias pratat klart öppnade Dan-Sverker mötet. Ordförande och sekreterare för mötet valdes, det blev Dan-Sverker (ordförande) och Kerstin Isaksson (sekreterare).
Till justerare väldes, Ann-Britt Martinsson och Monica Rosberg.

Nästa punkt var, vad händer på klubben och där visade vår greenkeeper Andreas bilder och berättade vad som händer ute på banan nu. Vi har bland annat lagt igen en del fairwaybunkrar, gjort om några tees. Vi kommer även att stensätta vattenkanten bakom 9ans green då det är en säkerhetsrisk, det finns risk att kanten rasar.
När Andreas var klar berättade Hanna om det nya Världshandicapet som träder i kraft den 1 mars 2020.

Efter det redogjorde Dan-Sverker för 2 nya medlemskategorier, Småbarn steg 2 och Comeback-medlem.
Småbarn steg 2 innebär att det tar vi där Småbarn slutar dvs när barnet blivit 6 år. Med det nya får man ett mellan steg på ett år innan man går upp till fullvärdig medlem.
Comeback-medlem innebär att har du varit medlem i klubben tidigare så får du ett billigare första år.
Dessa två medlemskap kostar 2 750 kr.
Styrelsens förslag på medlemsavgifterna 2020 fastslogs. Generellt kan man säga att det blev en höjning på 200 kr på nästa alla medlemskategorier.

Sen var det dags att presentera den ekonomiska delårsrapporten och budgeten för 2020, Anna Ehn gick igenom och budgeten för 2020 fastslogs.

Under övriga frågor kom frågan upp hur det blir med Svensk Golf. Hanna kommer att återkomma inom kort med hur det blir.
Diskussion om medlemsantalet kom också upp och hur kan vi öka antalet medlemmar hos oss? Hur vill vi att klubben ska vara om 10 år? Golfhäftet kom också upp diskussion.

Dan-Sverker avslutade mötet och sedan bjöd Golf & Jakt på fika.

Vi tackar Golf & Jakt för att vi fick komma och se era nya fina lokaler och för introduktionen samt fikat.