Åtgärder med anledning av Covid-19

Åtgärder med anledning av Covid-19

Nu drar vår golfsäsong igång men den kommer i alla fall inte till en början att vara som den brukar, och det på grund av Covid-19.
Vi på Vara-Bjertorp GK följer de rekommendationer som kommer löpande från Svenska golfförbundet och Folkhälsomyndigheten. För att minska smittorisken när vi vistas på klubben är det viktigt att vi ALLA följer de riktlinjer som finns.

Visar du symptom så som hosta, förkylning eller feber, visar du hänsyn genom att stanna hemma.
Detta måste vi alla hjälpas åt med då vi har många medlemmar som tillhör riskgrupper.

Vi rekommenderar dig att:

  • Boka dina tider genom Min Golf, eller ring oss så hjälper vi dig.
  • Du kan själv ankomstmarkera din starttid genom appen Min Golf bokning.
  • Du kan betala greenfee via vår Sjävbetjäningsstation ute. Du betalar med swish.
  • Se till att du håller avstånd, rekommenderat är ca 2 m, framför allt inomhus.
  • Tvätta händer noga och ofta.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande Corona pandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ut hålet bör spelaren använda handske. Som vanligt är vi rädda om hålkanten.

Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts jämna ut sanden med sin fot eller klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt med ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a. 

 

Vi uppdaterar denna information så fort vi får ändrade direktiv.

Välkommen till en ny om än en lite annorlunda säsongsstart!