Årsmötet hölls den 21 mars!

Onsdagen den 21 mars hölls vårt Årsmötet. För första gången (så vitt jag vet) så hölls årsmötet på golfklubben och inte Bjertorp Slott.

Vår ordförande Dan-Sverker Ohlsson hälsade alla välkomna. Glädjande fick han hälsa ett 60 tal medlemmar välkomna, vilket är fler än vad vi brukar vara på våra möten, kul!

Först fick Frida och Petter Nilsson presentera sig. De driver ju restaurangen från och med i år. Sedan var det Andreas Wernerssons tur att presentera sig. Andreas är vår nye Ass. Head Greenkeeper.
Efter det var det dags att presentera årets tredje nyhet (jag räknar Frida, Petter och Andreas som de två första). Det är att vi kommer att skifta hål 1 och 10. Så när banan öppnar kommer vårt nya hål 1 vara vårt gamla hål 10. Vi kommer inte byta slingorna utan bara dessa två hål. Det finns flera orsaker till detta men den största är att vi vill ha bort ”Gulastugan” efter alla inbrott osv. Så nu kommer vi upp till klubbhuset och kan då handla i restaurangen istället (även använda toaletterna i klubbhuset). Vilket medför att vi får ett mycket fräschare och bredare utbud. Sedan presenterade Dan-Sverker styrelsens nya förslag till en visionsgrupp. Denna grupp ska arbeta fram förslag på hur klubben ska ta sig in i famtiden med förslag som sedan styrelsen skall behandla. Här har du som medlem chansen att påverka klubbens framtid. Så känner du dig manad är det bara att kontakta mig så sätter jag upp dig som en kandidat. Gruppen skall vara en blandning och representeras av alla våra medlemmar.
Efter detta öppnade Dan-Sverker mötet. Bengt Hedenström valdes till ordförande för mötet och Anna Hellgren valdes till sekreterare.
Vår revisor Anna Ehn gick igenom årets räkenskaper. Sedan var det dags för årets val till styrelsen.
Styrelsen kommer att se ut som följer:
Ordförande: Dan-Sverker Ohlsson
Vice ordf.: Gunnel Svensson
Kassör: Thore Gustafsson
Ledamot: Lars Martinsson
Ledamot: Lennart Persson
Suppleant: Malin Sjölin Lorentzson

Vi hälsar Malin varmt välkommen till styrelsen!

Sedan visades ett axplock av bilder på vad som hänt under 2017 och vad som kommer under 2018.
Mötet avslutades och efter det var det dags för avtackningar. Först ut var Bengt som suttit ordförande under mötet och skött detta galant som vanligt. Sedan Anna Ehn som har koll på våra siffror. Ulrica Hagman slutade i styrelsen och Russel Wedenhall avgick som ordförande i OG kommittén efter många år på denna post. Samtidigt som han avtackades meddelade Russel att han har för avsikt att även avgå som ordförande i klubbhuskommittén. Så den ordförande posten behöver nu fyllas, känner du dig manad?

Efter mötet (efter en snabb ommöblering) bjöds det på god kaka och kaffe som Frida och Petter dukat upp.

Vi tackar alla som kom på mötet för visat intresse, tack!

/Hanna

Klicka på bilden för att få den större!