Årsmötet genomfört

Årsmöte Vara-Bjertorp GK

Onsdagen den 25 mars hölls klubbens årsmöte. Klubben valde att genomföra årsmöte trots den rådande situationen gällande Coronaviruset. Mötet hölls på Bjertorp Slott där man nyttjade en stor lokal vilket innebar att mötesdeltagarna kunde sitta med rekommenderat avstånd från varandra.

Klubbens ordförande Dan-Sverker Ohlsson hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till Klubbchef Hanna Thorsén och Banchef Anderas Wernersson. Som sedan sammanfattade året som gått och pratade om vad som kommer under året.

Andreas berättar vad som händer ute på banan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter det öppnade Dan-Sverker mötet och Bengt Hedenström valdes till mötets ordförande och Kerstin Isaksson valdes till sekreterare. Till justerare valdes Laila Wejshag och Marie Pehrsson.

Hanna läste upp årsberättelsen för det senaste verksamhetsåret. Styrelsen årsredovisning gicks igenom och klubben gör ett mycket fint resultat med ett plus på 187 000 kr.
Mötesdeltagarna fick själva läsa verksamhetsplanen för 2020 som sedan fastställdes.

Då tre styrelseledamöter valt att lämna styrelsen har valberedningen fått jobba lite extra.
De nya valen blev som följer:
Till klubbens ordförande omvaldes Dan-Sverker Ohlsson på ett år.
Omval gjordes på Gunnel Svensson och Lennart Persson på två år.
Nyval på en ledamot för en tid av två år, valdes Madeleine Johansson.
Ett fyllnadsval på 1 år gjordes och där valdes Lars Lundmark.
Till Suppleant på ett år valdes Lotta Santos.

Styrelsen fr vänster: Lennart, Lars, Lotta, Gunnel, Lars, Dan-Sverker. Saknas på bilden gör Madeleine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När valen var klara presenterade styrelsen genom Gunnel Svensson och Lars Egonson, klubbens nya Visionsplan 2019–2024. Vart är klubben på väg? Medlemmarna är vår ryggrad och klubben ska vara i ständig förändring och förbättring. I Visionen finns billigare boende, boulebana, fotbollsgolf och ett eventuellt namnbyte. Även tankar kring 2026 – 2030 finns.

Under övriga frågor hade en fråga inkommit från en medlem om inte klubben kan erbjuda rangekort mot en avgift. Styrelsen tar med frågan till sitt nästa möte.

En avtackning hölls, Thore Gustafsson har nu lämnat styrelsen och sin post som ordförande i vår marknadskommitté efter många år i klubbens tjänst. Han förärades med en blomma och blev även utsedd till hedersmedlem. Tyvärr kunde Thore in te närvara på mötet men han blev uppvaktad under kvällen.

Mötesordförande Bengt avslutade möte och sedan tackade Dan-Sverker för förtroendet som omvald ordförande för 16e gången.