Årsmötet 16 mars

Onsdagen den 16 mars hade vi vårt årliga årsmöte på Bjertorp Slott, Dan-Sverker Ohlsson hälsade alla välkomna och lämnade sedan över till Maria Carlsson från Hälsoinspiratören i Lidköping som skulle föreläsa för oss. Maria pratade om kost och vad den gör med vår prestation på golfbanan. En intressant föreläsning med nyttig information om hur stor betydelse kosten har för att inte förlora energin de sista hålen. Därefter presenterade vår nya Head greenkeeper Pär Fahlén sig. Pär berättade om sin bakgrund och lite tankar kring sitt arbete hos oss.

Sen var det dags för årsmötet där Bengt Hedenström valdes till ordförande och Anna Hellgren till sekreterare för mötet. Anna Ehn redovisade ekonomin vilket visade ett fint resultat för 2015. På höstårsmötet 2015 presenterade styrelsen sina tankar om bolagsbildande och det fick medlemmar rösta om vi detta årsmötet. Medlemmarna röstade ja för ett bolagsbildande. Hanna gick sen igenom vad som har hänt 2015 och vad som ska hända 2016.

Styrelsen 2016 kommer ha följande sammansättning:

Ordf. Dan-Sverker Ohlsson
V.ordf. Thore Gustafsson
Ledamot Lars Martinsson
Ledamot Lennart Persson
Ledamot Ulrica Hagman
Suppleant Gunnel Svensson

Innan årsmötet var slut tackades Bengt Hedenström med en blomma för sitt arbete som ordförande. Även Marianne Blank och Anna Ehn avtackades för sitt arbete i styrelsen. Kerstin Iskasson kunde tyvärr inte närvara men avtackades också för sitt arbete i valberedningen samt Christina ”Kickan” Carlsson för sitt arbete som klubbens revisor.  Det var ytterligare en avtackning under kvällen, vår förra Head Greenkeeper Svante Martinsson som tyvärr inte hade möjlighet att närvara på mötet men han hälsade och tackade för alla år på klubben.

Efter mötet bjöds det på fika, kaffe och kaka.