Digitalt Årsmöte

Så har det första digitala årsmötet i klubbens historia genomförts. Ett 20-tal medlemmar var anmälda till detta möte.

Vår ordförande Dan-Sverker Ohlsson hälsade alla välkomna för att sedan lämna över till Madeleine Johansson som gick igenom hur mötet skulle genomföras, nu när det var digitalt. Sedan tog Dan-Sverker över igen och öppnade mötet. Efter att dagordningen fastställts valdes Gunnel Svensson till mötesordförande och Lars Egonson till sekreterare. Gunnel tog över ordförandeklubban och Per-Olof Jakobsson och Ulf Larsson valdes till protokoll justerar.

Årsmötesförhandlingarna hade skickats ut innan till alla som var anmälda så man kunnat läsa i lugn o ro hemma.

Årsberättelsen för 2020 fastställdes, efter det gick Anna Ehn (revisor) igenom resultat och balansräkningen som också fastställdes. Gunnel läste upp revisionsberättelsen.

Efter det fick styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Verksamhetsplanen för 2021 fastställdes också.

Till ordförande för ett år, omvaldes Dan-Sverker Ohlsson.
Lars Egonson, Lars Lundmark och Karl-Olof Johansson omvaldes på två år.
Lotta Santos omvaldes som suppleant på ett år.

Våra revisorer Stefan Johansson och Sven-Erik Westfeldt omvaldes på 1 år.

Valberedningen består av Andreas Jeraeus och Sofia Johansson. Här fattas det en ledamot och klubben tar gärna emot förslag.

En motion hade inkommit och den gällde om klubben kunde erbjuda en årshyra på golfbil. Styrelsens förslag till mötet var att avslå motionen men att styrelsen föreslog att det införs ett 10-kort för 1 000 kr. Mötet gick på styrelsens förslag.

Inga övriga frågor hade inkommit (dessa skulle skickas in innan mötet). Men under denna punkt vad det dags att dra vinnaren av utlottningen av medlemskapet för 2021. Alla som betalt in sin medlemsavgift tom 28 feb var med i utlottningen. Den lyckliga vinnaren blev Mattias Heldin, grattis!

Gunnel avslutade sedan mötet och lämnade tillbaka ordförande klubban till Dan-Sverker.