Årsmöte 20 mars!

Igår måndag 20 mars hölls vårt Årsmöte traditionsenligt på Bjertorp Slott.
Ett 40-tal medlemmar var på plats.

Vår ordförande Dan-Sverker Ohlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Sedan valdes Bengt Hedenström till ordförande för mötet och Kerstin Isaksson till sekreterare.

Verksamhetsberättelsen lästes upp och Anna Ehn presenterade årsredovisningen och den godkändes av mötet. Våra revisorer hade lämnat revisionsberättelsen där de godkände styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Mötet gav även styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser. Verksamhetsplanen för 2017 fick var och en läsa och den fastställdes sedan.

Styrelsen för 2017 har följande sammansättning:
Ordf. Dan-Sverker Ohlsson
Vice ordf. Lars Martinsson
Kassör Thore Gustafsson
Ledamot Ulrica Hagman
Ledamot Lennart Persson
Suppleant Gunnel Svensson

Till klubbens revisorer valdes Sven-Erik Westfeldt och Stefan Johansson

Valberedning 2017 har följande sammansättning:
Ordf. Stig ÖStergaard
Karl-Olof Johansson
Joakim Borehed

Under övriga frågor var Lennart Green framme och pratade om sitt projekt, fåglar! Vi kommer att få en tavla med vilka fågelsorter som man kan se ut efter banan. Vart den kommer att sitta är inte helt klart än.
En sammanfattning om vad som hänt 2016 och lite om vad som kommer att hända 2017 visades också.

Dan-Sverker avslutade mötet genom att tacka för förtroendet och tackade Bengt och Kerstin. Som tack fick de en blombukett. Sedan väntade kaffe och kaka som var uppdukat i foajén.