Årets städdagar har gjort fint!

Då är årets 2 städdagar avklarade, ja en var en dag och en var en kväll….. Ett 40 tal medlemmar har under dessa två tillfällen gjort ett mycket uppskattat arbete för klubben då det sparar många timmar för vår banpersonal. Arbetet har varit att rensa upp ute där vi har tagit ner skog. Grenar har dragits ihop till högar under vår första dag för att sedan läggas på kärra och forslats bort under vår andra kväll. Även våra rabatter har blivit vårfina.

De som var med bjöds på en smarrig tradarmacka som restaurangen serverad.

Återigen ett stort tack!