Anmälan

Anmälan till tävlingen sker via Min Golf senast den 25 september kl. 12.00.

Anmälningsavgiften är 650 kr och den betalas vid anmälan.  Om du avanmäler dig före anmälningstidens utgång måste du meddela SGF, marika.pellijeff@golf.se för återbetalning.

Om du lämnar återbud efter anmälningstidens utgång, meddela arrangörsklubben. För återbetalning från SGF krävs läkarintyg från spelaren.

Inspelstider finns att boka fredag 28/9, kontakta kansliet på 0512-20261 eller info@vara-bjertorpgk.se för inspelstider. 1 fritt inspel gäller.