Vertical Menu

Search

Categories

Monthly Archives: februari 2020

Årsmötet genomfört

Årsmöte Vara-Bjertorp GK

Onsdagen den 25 mars hölls klubbens årsmöte. Klubben valde att genomföra årsmöte trots den rådande situationen gällande Coronaviruset. Mötet hölls på Bjertorp Slott där man nyttjade en stor lokal vilket innebar att mötesdeltagarna kunde sitta med rekommenderat avstånd från varandra.

Klubbens ordförande Dan-Sverker Ohlsson hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till Klubbchef Hanna Thorsén och Banchef Anderas Wernersson. Som sedan sammanfattade året som gått och pratade om vad som kommer under året.

Andreas berättar vad som händer ute på banan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter det öppnade Dan-Sverker mötet och Bengt Hedenström valdes till mötets ordförande och Kerstin Isaksson valdes till sekreterare. Till justerare valdes Laila Wejshag och Marie Pehrsson.

Hanna läste upp årsberättelsen för det senaste verksamhetsåret. Styrelsen årsredovisning gicks igenom och klubben gör ett mycket fint resultat med ett plus på 187 000 kr.
Mötesdeltagarna fick själva läsa verksamhetsplanen för 2020 som sedan fastställdes.

Då tre styrelseledamöter valt att lämna styrelsen har valberedningen fått jobba lite extra.
De nya valen blev som följer:
Till klubbens ordförande omvaldes Dan-Sverker Ohlsson på ett år.
Omval gjordes på Gunnel Svensson och Lennart Persson på två år.
Nyval på en ledamot för en tid av två år, valdes Madeleine Johansson.
Ett fyllnadsval på 1 år gjordes och där valdes Lars Lundmark.
Till Suppleant på ett år valdes Lotta Santos.

Styrelsen fr vänster: Lennart, Lars, Lotta, Gunnel, Lars, Dan-Sverker. Saknas på bilden gör Madeleine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När valen var klara presenterade styrelsen genom Gunnel Svensson och Lars Egonson, klubbens nya Visionsplan 2019–2024. Vart är klubben på väg? Medlemmarna är vår ryggrad och klubben ska vara i ständig förändring och förbättring. I Visionen finns billigare boende, boulebana, fotbollsgolf och ett eventuellt namnbyte. Även tankar kring 2026 – 2030 finns.

Under övriga frågor hade en fråga inkommit från en medlem om inte klubben kan erbjuda rangekort mot en avgift. Styrelsen tar med frågan till sitt nästa möte.

En avtackning hölls, Thore Gustafsson har nu lämnat styrelsen och sin post som ordförande i vår marknadskommitté efter många år i klubbens tjänst. Han förärades med en blomma och blev även utsedd till hedersmedlem. Tyvärr kunde Thore in te närvara på mötet men han blev uppvaktad under kvällen.

Mötesordförande Bengt avslutade möte och sedan tackade Dan-Sverker för förtroendet som omvald ordförande för 16e gången.

 

 

 

 

Årets städdagar

Nu har även årets andra städdag genomförts. Det gjordes den tisdagen den 31 mars. Kul att det återigen var bra uppslutning. Ca 25 medlemmar hade tagit sig ut till klubben denna något kylslagna kväll. Men mycket blev gjort och det är vi oerhört tacksamma för, så tack för din insats =)
Precis som i lördags bjöds det på smarrig smörgåstårta när vi var klara.

Lördagen den 28 mars var det dags för året första städdag. Mellan 50-60 medlemmar slöt upp och har gjort ett fantastiks jobb. Mycket har blivit gjort och det spar oerhört mycket tid för vår banpersonal som då kan lägga sin tid på andra saker.

Bland annat har det lagts gräs på hål 8 där kullen vid greenbunkern tagits bort.
Det har krattats och plockats grenar. På rangen har det sprättats bollar och det har rensats på våra gångar.

När vi var klara väntade en smarrig smörgåstårta som restaurangen hade gjort, tack Inger, Sigrid och Sven.

Så än en gång, ett stort tack till er som tog er ut till klubben denna soliga och sköna dag.

Nästa tillfälle är på tis 31 mars, då startar vi 17.00. Medtag gärna egen vatten flaska och kratta, välkomna!

 

Under dessa tillfällen har vi uppmanat till att hålla avstånd och visa hänsyn till varandra. Smörgåstårtan var portionsförpackad och det fanns gått om utrymme för fikat att sprida ut sig på.

 

 

 

Medlemskap 2020, vi inför nya

Vi har inför nya medlemskap inför 2020, Comeback-medlem, Bonus/plus-medlem och Småbarn steg 2.
Detta för att ännu mer kunna tillmötes gå våra nuvarande medlemmar och nya medlemmars behov.

Comeback-medlem
Kan du teckna som varit medlem i klubben men var inte medlem under 2019.
Medlemskapet kostar 2 750 kr. År två väljer du bland övriga medlemskategorier.
Medlemskapet är inte fullvärdigt.

Bonus/plus-medlem
Är du fullvärdig medlem i en annan klubb men vill förgylla ditt golfspel med ytterligare ett medlemskap?
Då är detta medlemskapet för dig. Du betalar endast 2 500 kr och spelar obegränsat hos oss.
Är ni 4 eller fler vänner som tecknar detta medlemskap får ni en grupprabatt, då betalar ni ENDAST
2 000 kr per person. För att kunna ta del av detta erbjudande måste alla medlemskap tecknas samtidigt.
Medlemskapet är inte fullvärdigt. För att kunna teckna detta medlemskap ska du ha ett fullvärdigt medlemskap i en annan golfklubb med en medlemsavgift på minst 4 000 kr.

Småbarn steg 2
Har du vårt medlemskap Småbarnsförälder och ditt barn fyller 6 år? Då har du möjlighet att förlänga medlemskapet med ytterligare ett år, alltså under året barnet är 7 år. Medlemskapet kostar 2 750 kr och heter då Småbarn steg 2.
Detta medlemskap kan bara tecknas om du haft medlemskapet Småbarnsförälder barn upp till 6 år.
Medlemskapet är inte fullvärdigt.

Har du frågor eller funderingar kring våra medlemskap, hör av dig så hjälper vi dig.
Kontakta oss på info@vara-bjertorpgk.se eller 0768-98 47 06.

Välkommen till oss!